28 شهریور 1400

محسن عباسی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07731221495
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی عملکرد فرآیند تلفیقی لجن فعال بستر ثابت و پیش تصفیه الکتروفنتون در کاهش COD پساب الفینی مجتمع های پتروشیمی عسلویه
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
158
پژوهشگران مرضیه ده بوده (دانشجو) ، احمد آذری (استاد راهنما) ، محسن عباسی (استاد مشاور)

چکیده

0