01 مهر 1400

محسن عباسی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07731221495
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
توابع تحلیلی ناجابجایی روی گوی واحد B(H
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
توابع تمام ریخت - فضای هیلبرت
پژوهشگران محمد رشیپور (دانشجو) ، علی باقری بردی (استاد راهنما) ، محسن عباسی (استاد راهنما) ، طاهر یزدان پناه (استاد مشاور)

چکیده

We recall the definition of derivation of vector functions and derivatative toward a vector. We also generalize these fact on the Holomorphic functions.