01 مهر 1400

محسن عباسی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07731221495
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان بهبود توليد هيدروژن در تبديل كننده هاي متان با بخار آب در مقياس صنعتي با فرايند بسترسيالي كردن
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING
شناسه DOI
پژوهشگران محسن عباسی (نفر اول) ، مهدی فرنیایی (نفر دوم) ، سعید عباسی (نفر سوم)

چکیده

...