11 آذر 1400

محسن عباسی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07731221495
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان Treatment of DMSO and DMAC wastewaters of various industries by employing Fenton process: Process performance and kinetics study
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله Journal of Environmental Chemical Engineering
شناسه DOI
پژوهشگران مریم بهروزه (نفر اول) ، محسن عباسی (نفر دوم) ، شهریار عصفوری (نفر سوم) ، محمد جواد دیانت (نفر چهارم)

چکیده

Nowadays, the treatment of dimethyl sulfoxide (DMSO) and N, N-dimethylacetamide (DMAC) wastewaters are a serious concern because of the use of these materials as a solvent in various industries such as pharmaceutical, electronic and acrylic fiber manufacturing process. In this research, employing of Fenton process for treatment of DMSO and DMAC wastewaters by considering the effect of operating parameters such as different initial DMSO and DMAC concentration, reaction time, initial pH, and different concentrations of Fenton’s reagent were investigated. Experimental results illustrated that the maximum degradation efficiency for the treatment of synthetic DMSO wastewater was equal to 89.9 %, 89.7 %, 94.5 %, and 97.6 %, for initial concentration of DMSO equal to 250, 500, 1000, and 2000 mg.L?1, respectively. The maximum degradation efficiency of 81.9 %, 92.9 %, 94.8 %, and 95.8 % was reached at best operational conditions of the Fenton process for 250, 500, 1000, and 2000 mg.L?1 initial concentration of synthetic DMAC wastewater respectively. Kinetics study results presented that the kinetic reaction of DMSO and DMAC degradation by the Fenton process at all initial concentrations were well fitted with the BMG model.