02 آبان 1400
محمد رضا محمدي زاده

محمد رضا محمدی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 07731223348
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان Efficient reduction of sulfoxides with NaHSO3 catalyzed by I2
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله TETRAHEDRON LETTERS
شناسه DOI
پژوهشگران محمد عباسی (نفر اول) ، محمد رضا محمدی زاده (نفر دوم) ، زهرا مرادی (نفر سوم)

چکیده

An efficient method for the deoxygenation of sulfoxides into their corresponding sulfides at room temperature using NaHSO3 in the presence of catalytic I2 has been reported.