02 آبان 1400
محمد رضا محمدي زاده

محمد رضا محمدی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 07731223348
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
یک روش جدید و کاربردی برا سنتز مشتقات 3H-اسپیرو[ایزبنزوفوران-1،3-پیرازول]-3،4-(2H)-دی اون
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
3H-اسپیرو[ایزبنزوفوران-1،3-پیرازول]-3،4-(2H)-دی اون، شکست اکسایشی، نین هیدرین
پژوهشگران محمد رضا محمدی زاده (نفر اول) ، فاطمه باستی (نفر دوم) ، حکمت موسوی (نفر سوم)

چکیده

This paper reports a new and simple procedure for the synthesis of 3H-spiro[isobenzofuran-1,3?-pyrazole] derivatives by reacting 1-benzylidene-2-phenylhydrazine derivatives with ninhydrin in acetic acid medium at room temperature followed by oxidative cleavage of their corresponding dihydroindeno[1,2-c]pyrazoles.