02 آبان 1400
محمد رضا محمدي زاده

محمد رضا محمدی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 07731223348
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز تک ظرف مشتقات جدید ایزو بنزو فوران و پیریمیدوکینولین
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Isobenzofuran and Pyridopyrimidines
پژوهشگران نوشین آریا پور (دانشجو) ، محمد رضا محمدی زاده (استاد راهنما) ، نجمه نوروزی (استاد مشاور)

چکیده

in this study a One-Pot Synthesis of New derivatives of Isobenzofuran and Pyridopyrimidines is described