02 آبان 1400
محمد رضا محمدي زاده

محمد رضا محمدی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 07731223348
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
انداره گیری همزمان برخی یونهای فلزات سنگین در نمونه های مختلف توسط لیگاند سنتزی 2-بنریل اسپیرو
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
ندارد
پژوهشگران معصومه نبوی (دانشجو) ، مریم عباسی طریقت (استاد راهنما) ، پرویز ملک زاده (استاد راهنما) ، محمود پاک نیت جهرمی (استاد مشاور) ، محمد رضا محمدی زاده (استاد مشاور)

چکیده

انداره گیری همزمان برخی یونهای فلزات سنگین در نمونه های مختلف توسط لیگاند سنتزی 2-بنریل اسپیرو