02 آبان 1400
محمد رضا محمدي زاده

محمد رضا محمدی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 07731223348
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
اکسیداسیون دی ال های حاصل از واکنش ترکیبات 1،2-دی کربونیلی و انامینون ها: ارایه یک روش جدید برای سنتز مشتقات ایزوبنزوفوران
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
one-pot synthesis, benzo[a]quinolino[2,3-c]phenazin, aromatic amines, aromatic aldehydes, 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone
پژوهشگران مرضیه درخشان (دانشجو) ، محمد رضا محمدی زاده (استاد راهنما) ، سعید طهماسبی (استاد راهنما) ، خدابخش نیکنام (استاد مشاور)

چکیده

in this work a simple and efficient method for one-pot synthesis benzo[a]quinolino[2,3-c]phenazin derivatives by the reaction of aromatic amines and aldehydes and 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, o-phenylenediamines in the presence of p-toluene sulfunic acid as catalyst, has been introduced.