02 آبان 1400
محمد رضا محمدي زاده

محمد رضا محمدی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 07731223348
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان Metal-free syntheses of new azocines via addition reactions of enaminones with acenaphthoquinone followed by oxidative cleavages of the corresponding vicinal diols
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله RSC Advances
شناسه DOI
پژوهشگران سیده حکمت موسوی (نفر اول) ، محمد رضا محمدی زاده (نفر دوم) ، ساترو آریمیتسو (نفر سوم) ، داریوش صابری (نفر چهارم) ، سمیرا پورصادقی (نفر پنجم) ، Kojya Genta (نفر ششم به بعد)

چکیده

A one-pot, clean and green procedure is described for the syntheses of new azocine derivatives via addition reactions of enaminones with acenaphthoquinone followed by periodic acid-mediated oxidative cleavages of the corresponding vicinal diols. Various derivatives of azocine were prepared and well characterized. The excellent yields, simple synthesis procedure, lack of a need to carry out any tedious work-up and column chromatography, metal-free catalysis, and mild reaction conditions are important features of this protocol