29 شهریور 1400

پویا منشور

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
رکوردها در سری های زمانی فرکتالی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
000108
پژوهشگران علی اکبری امیر (دانشجو) ، پویا منشور (استاد راهنما) ، حسین رعنایی (استاد مشاور)

چکیده

0