29 شهریور 1400

پویا منشور

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان تشخيص نارسايي قلبي با استفاده از معادل لانژوين تعميم يافته
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله Iranian Journal of Physics Research
شناسه DOI 10.47176/IJPR.20.1.37851
پژوهشگران محمدعلی بدرقه (نفر اول) ، پویا منشور (نفر دوم)

چکیده

ما در این مقاله با استفاده از معادله تصادفی پخش- پرش که برای بازتولید فرایندهای تصادفی ناپیوسته به کار میرود و تعمیمی برای معادله لانژوین است، به بررسی سری زمانی الکتروکاردیوگرام مربوط به فعالیت الکتریکی ضربان قلب سه گروه شامل افراد سالم، افراد با فیبریلاسیون دهلیزی و افراد با کژآهنگی بطنی میپردازیم. ابتدا نشان میدهیم که سری زمانی الکتروکاردیوگرام یک فرایند ناپیوسته بوده و معادله پخش- پرش رهیافت مناسبی برای مدلسازی این سری زمانی است. سپس، با محاسبه ضرایب کرامرز- مویال مربوط به این معادله برای این افراد، نشان میدهیم که تفاوت قابل توجهی میان دینامیک یک قلب سالم و یک قلب دارای نارسایی وجود دارد. در آخر معیاری را معرفی میکنیم که میتوان از آن برای تشخیص نارسایی قلبی استفاده کرد.