24 مهر 1400

سعیدرضا محب پور

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
حل معکوس ارتعاشات آزاد تیرهای اویلر-برنولی هدفمند جهت تخمین شاخص مادی بر اساس تئوری فلتچر-ریوز
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Inverse solution; Free vibration; Euler–Bernoulli beam; Functionaly graded beams; Fletcher–Reeves method
پژوهشگران سعیدرضا محب پور (نفر اول) ، پرویز ملک زاده (نفر دوم) ، وحید شکوهی فرد (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله جهت تخمین شاخص مادی تیر اویلر-برنولی هدفمند با استفاده از تئوری فلتچر-ریوز که یکی از انواع روش های گرادیان مزدوج است، حل معکوس مربوط به مسئله ارتعاشات آزاد تیر هدفمند اویلر-برنولی با شرایط مرزی ساده، با توجه به فرکانسهای طبیعی اندازه گیری شده مورد بحث قرار گرفته است. برای حل مستقیم مسئله جهت گسسته سازی دامنه مکان از روش اجزاء محدود استفاده شده است. برای به دست آوردن فرکانس های طبیعی که می بایست از طریق آزمایش بدست آیند مقداری خطای نسبی به فرکانس های طبیعی بدست آمده از طریق حل مستقیم مسئله افزوده شده است. در نهایت برای بررسی کارایی روش حاضر تیر اویلر-برنولی هدفمند با نسبت های مختلف طول به ضخامت مورد بررسی قرار گرفته است که در همه حالات بررسی شده نتایج به سرعت همگرا شده و دارای دقت بسیار بالایی می باشند