24 مهر 1400

سعیدرضا محب پور

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
رفتار دینامیکی پوسته های مخروطی ناقص هدفمند مدرج تحت بار دینامیکی متحرک
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
ندارد
پژوهشگران مجتبی دارائی (دانشجو) ، پرویز ملک زاده (استاد راهنما) ، پرویز حاجیانی (استاد راهنما) ، سعیدرضا محب پور (استاد مشاور)

چکیده

رفتار دینامیکی پوسته های مخروطی ناقص هدفمند مدرج تحت بار دینامیکی متحرک