02 آبان 1400

سالم مرمضی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: مهندسی علوم دامی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه قابلیت های پرورش زنبور عسل در شهرستان دشتستان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
زنبور داری، شهرستان دشتستان،
پژوهشگران سالم مرمضی (نفر اول)

چکیده

زنبور عسل حشره بی نظیری است که تولیدات آن شامل عسل، موم، بره موم، زهر که هر کدام جایگاه بالقوه ای در پرورش اقتصادی این حشره ایفاء داشته است. از طرف دیگر شهرستان برازجان به عنوان قطب کشاورزی استان بوشهر شناخته شده است. در این مطالعه سعی شده است که قابلیت های پرورش زنبور عسل در این شهرستان با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی مورد بررسی قرار گیرد. شهرستان برازجان دارای بیش از 229 هزار نفر جمعیت، 57 هزار خانوار، و مساحت بالغ بر 371 کیلومتر مربع بوده که در آن محصولات زراعی و باغی متنوعی در فصول مختلف کشت می شود. کشت گیاهان در فصول مختلف تامین کننده شهد و گرده مورد نیاز زنبور عسل می باشد. از طرف دیگر گیاهان خودرو متنوع با خاصیت داروئی در فصول مختلف، در این شهرستان رشد می یابند که بر کیفیت و ارزش اقتصادی عسل، موم و بره موم تولیدی تاثیر گذار خواهند بود. کشت گیاهان داروئی نیز از دیگر قابلیت های این شهرستان بوده که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بطور کلی با توجه به قابلیتهای زراعی و باغی شهرستان، وجود نیروی انسانی جویای کار، و همچنین وجود مراکز خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی آینده چشمگیری در خصوص پرورش و بهبود تولیدات زنبور عسل قابل تصویر است.