02 آبان 1400

سالم مرمضی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: مهندسی علوم دامی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیرکلات آهن، نانو کلات آهن و اسید هیومیک برشاخصهای رشدی نشاء گوجه فرنگی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
اسید هیومیک، پارامترهای رشد، کلات آهن، گوجه فرنگی، نانو کلات آهن
پژوهشگران مژگان پیری (نفر اول) ، رحیم نیکخواه (نفر دوم) ، محمد هدایت (نفر سوم) ، سالم مرمضی (نفر چهارم)

چکیده

In order to investigating the effect of humic acid. Iron chelate، nano-iron chelate on photosynthetic pigmentation of tomato seedlings In the experiment a of completely randomized design with three replications was used. Treatments include 8-compound fertilizer The two levels of humic acid(0,0/15 grams per liter) iron(0,0/3 grams per liter) and، nano-iron chelated(0,0/2 grams per liter) with two varieties of tomato. The results obtained showed that the growth parameters in plants exposed to humic acid and iron nano-chelate were increased compared to the control. The combination of humic acid and iron nano-chelate had the highest effect on root length, root fresh weight and fresh weight.