02 آبان 1400

سالم مرمضی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: مهندسی علوم دامی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان تمايز بيان ژن انتقال دهنده نوع 1 گلوكز (GLUT1) در زمانهاي متفاوت فيزيولوژيكي در غدد پستاني بزهاي عدني ايران
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله بیوتکنولوژی کشاورزی
شناسه DOI
پژوهشگران سالم مرمضی (نفر اول) ، علی اکبر مسعودی (نفر دوم) ، رسول واعظ ترشیزی (نفر سوم) ، عباس پاکدل (نفر چهارم)

چکیده

ثبت نشده‌است!