02 آبان 1400

سالم مرمضی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: مهندسی علوم دامی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان مقايسه جايگاههاي اتصال فاكتورهاي رونويسي ژن CSN1S1 شتر و حيوانات اهلي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله Iranian Journal of Applied Animal Science
شناسه DOI
پژوهشگران سالم مرمضی (نفر اول)

چکیده

در این مطالعه سعی شده که جایگاه اتصال فاکتورهای رونویسی موجود در ناحیه پروموتور ژن CSN1S1 در شتر مورد مطالعه قرار گیرند و با دیگر گونه های اهلی مورد مقایسه قرار گیرند. پس از اخذ توالی ناحیه پروموتور از پایگاه داده NCBI، شناسایی جایگاههای اتصال فاکتورهای رونویسی با استفاده از نرم افزار بر خط PROMO صورت گرفت و نتایج با استفاده از Excel و Visual Bacis برای یافتن شباهت ها و تفاوتها مورد ارزیابی قرار گرفته شدند. نتایج نشان دادند که در ناحیه پروموتور ژن CSN1S1 جایگاه اتصال برای انواع مختلفی از فاکتورهای رونویسی وجود دارد. هر چند جایگاه های اتصال مشترک زیادی بین گونه ها مشاهده شد اما تعدادی جایگاه خاص برای شتر مشاهده شد که در دیگر گونه ها ملاحظه نشده اند. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داده که شرایط رونوشت برداری از این ژن در اکثر شرایط بین گونه ها مشترک بوده اما در حالت های خاص از یک گونه تا گونه دیگر متفاوت می باشند.