08 آذر 1401

سیما نوروزی

مرتبه علمی: مربی
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: کارشناسی ارشد / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 07731222127
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان حرف اضافه ي «سي» در دلواري: بازمانده اي از حروف اضافه ي فارسي باستان يا سرانجام دستوري شدگي اسم؟
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش های زبان شناسی تطبیقی
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه نعمتی (نفر اول) ، سیما نوروزی (نفر دوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!