24 مهر 1400

سعید زارعی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئو فیزیک
تحصیلات: زمین شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
جذب یون نیکل توسط جلبک سیستوسریامای و آنترومرفا
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Biosorption; Ni;
پژوهشگران سعید زارعی (دانشجو) ، محمود نیاد (استاد راهنما) ، حسن تاجیک (استاد راهنما) ، خسرو محمدی (استاد مشاور)

چکیده

جذب یون نیکل توسط جلبک های