24 مهر 1400

سعید زارعی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئو فیزیک
تحصیلات: زمین شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان مطالعه دگرشكلي غيريكنواخت در پهنه‎ها‎ي برشي كمربند دگرگوني سنندج-سيرجان، نيريز
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله زمین ساخت
شناسه DOI
پژوهشگران سعیده کشاورز (نفر اول) ، علی فقیه (نفر دوم) ، مجید شاه پسند زاده (نفر سوم) ، سعید زارعی (نفر چهارم)

چکیده

مطالعات ساختاری و جنبش شناختی بر روی سنگ‎های دگرشکل شده کمربند دگرگونی سنندج-سیرجان به عنوان بخشی از کوهزاد زاگرس نشان می‎دهد که دگرشکلی در شرایط رخساره شیست سبز- آمفیبولیت صورت گرفته است. جهت برش غالب top-to-the-SEبوسیله ساختارهایی مانند بودین‎های نامتقارن، میکافیش، پورفیروکلاست‎های غلافی، چین‎های کشیده، رخ‎کنگره ای نامتقارن و بافتار‎های محور c کوارتز تایید می گردد. واکاوی عدد تاوایی جنبشی متوسط با استفاده از روش‎های مبتنی بر بافتار کوارتز و پورفیروکلاست‎های چرخیده نشان‎دهنده وجود 44 درصد برش ساده و 56 درصد برش محض در طی دگرشکلی شکل‎پذیر برش عمومی می باشد که در ارتباط با رژیم جریان ترافشارشی مایل بوجود آمده است. مقادیر متغیر برش ساده نسبت به زمان دگرشکلی نشان دهنده آنست که در مراحل ابتدایی دگرشکلی مولفه برش محض نقش اساسی داشته و با پیشرفت دگرشکلی مولفه برش ساده افزایش یافته است.