03 مهر 1400

شهریار عصفوری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 88019360
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی روابط تجربی/نظری تراوایی نسبی در سیستمهای گاز/گاز میعانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
relative permeability, empirical/analytical models, gas-oil/condensate system, optimization
پژوهشگران زهرا سخایی (نفر اول) ، رضا آذین (نفر دوم) ، شهریار عصفوری (نفر سوم)

چکیده

One of the key parameters in porous media is relative permeability especially its application in modeling and simulation of Multiphase flow. The common ways for determination of relative permeability are empirical correlations and analytical mathematical models. Generally, these models are presented as a function of saturation. In this study, ten common and widely used empirical and analytical models, which are presented for estimation of two-phase relative permeability of gas-oil/condensate systems, are evaluated. For evaluation purposes 274 experimental data points related to gas-oil/condensate systems are employed. Adjustment and nonlinear local and global optimization are performed to determine the adjustable parameters of the parametric models. According to the performed adjustment and optimization, Lomeland Ebeltoft Thomas (LET) three parameter analytical correlations showed the best agreement to the experimental values for both gas and oil/condensate relative permeability.