03 مهر 1400

شهریار عصفوری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 88019360
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
نمک زدایی از آب های لب شور با استفاده از فرایند ترکیبی الکترودیالیز و الکترودیالیز معکوس
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
158
پژوهشگران رویا بارگاهی (دانشجو) ، شهریار عصفوری (استاد راهنما) ، محسن عباسی (استاد راهنما) ، امیر رضا آرشی (استاد مشاور)

چکیده

0