02 آبان 1400
ولي اله غفاري

ولی اله غفاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق گرایش کنترل
تلفن: 07733442269
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان يك رويكر مبتني بر تبديل كسري خطي براي طراحي كنترل پيش بين مقاوم در سيستم هاي داراي عدم قطعيت
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله IEEE Access
شناسه DOI
پژوهشگران ولی اله غفاری (نفر اول) ، Saleh Mobayen (نفر دوم) ، Wing-Kwong Wong (نفر سوم)

چکیده

A novel robust model predictive control (RMPC) scheme is developed for uncertain nonlinear systems. To the RMPC design, firstly, the uncertain system would be described using a linear fractional transformation (LFT). Then, regarding the system’s uncertainties and control limitations, a linear matrix inequality (LMI) based control strategy is addressed to translate the RMPC synthesis into a minimization problem. Thus the controller’s gains are automatically updated at some time-instants by the solution of such optimization problem. Finally, the outcomes are numerically applied in some control examples. The simulation results show the effectiveness of the suggested robust predictive controller in comparison to similar RMPC techniques.