02 آبان 1400
ولي اله غفاري

ولی اله غفاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق گرایش کنترل
تلفن: 07733442269
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان حل آشكار مساله LQR بدون قيد و كاربرد روش هاي عددي در حل مساله كنترل بهينه غيرخطي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مهندسی برق مدرس
شناسه DOI
پژوهشگران ولی اله غفاری (نفر اول)

چکیده

ثبت نشده‌است!