02 آبان 1400
ولي اله غفاري

ولی اله غفاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق گرایش کنترل
تلفن: 07733442269
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
154
پژوهشگران غلامرضا جمالی (دانشجو) ، وحید میگلی (استاد راهنما) ، ولی اله غفاری (استاد راهنما)

چکیده

0