02 آبان 1400
ولي اله غفاري

ولی اله غفاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق گرایش کنترل
تلفن: 07733442269
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان بهبود عملكرد سيستم هدايت با استفاده از تراسترهاي جانبي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله فناوری در مهندسی هوافضا
شناسه DOI
پژوهشگران سروش تحیری (نفر اول) ، ولی اله غفاری (نفر دوم) ، حسن محمدخانی (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله بهبود عملکرد یک سیستم هدایت و کاهش خطای آن با استفاده از تراستر جانبی بررسی شده است. این امر با اضافه کردن سیستم موتورهای کنترل جهت (تراسترهای جانبی)، علاوه بر سطوح کنترل جسم، به سیستم هدایت محقق می­شود. این سیستم شامل تعدادی تراستر یکبار مصرف است که در جهت­های مختلف در قسمت ابتدایی بدنه وسیله قرار می گیرد. در صورت فعال شدن هر تراستر، نیرویی به بدنة وسیله وارد و منجر به تولید گشتاوری حول مرکز جرم آن می­شود. در نتیجه، از چرخش حاصل برای تغییرجهت جسم استفاده می شود. برای افزایش مانورپذیری جسم، تراسترهای جانبی معمولاً در فاز نهایی الگوریتم هدایت برای تامین شتاب جانبی مورد نیاز به سیستم هدایت اضافه می­شود. برای سیستم هدایت، ترکیبی از دو حلقه کنترل بال­های ایرودینامیکی و تراسترها (از تفاضل خطای زاویه­های سمت و چرخش خط دید) استفاده شده است. بنابراین، ابتدا مدل شش درجه آزادی جسم با اطلاعات فیزیکی مندرج در منابع، فرضیات مهندسی و انطباق تصویری به دست آمده است. سپس، با استفاده از نرم­افزار DATCOM ضرایب ایرودینامیکی آن وسیله تعیین و شبیه سازی پرواز در نرم­افزار MATLAB انجام شده است. نتایج شبیه سازی کارآمد بودن الگوریتم هدایت پیشنهادی را در مقایسه با روش هدایت دیگر نشان می­دهد.