02 آبان 1400
ولي اله غفاري

ولی اله غفاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق گرایش کنترل
تلفن: 07733442269
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان طراحي شناساگر مبتني بر تئوري پايداري لياپانف در تخمين ضرائب مانور شناورها
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مهندسی شناورهای تندرو
شناسه DOI
پژوهشگران سجاد حاجی زاده (نفر اول) ، ولی اله غفاری (نفر دوم)

چکیده

مدلسازی مانور شناورها در مراحل ابتدایی طراحی و بهره برداری از شناور از اهمیت فراوان برخوردار است. داشتن مدل دقیقی از مانور شناور به همراه ضرائب موجود در معادلات مانور شناورها، برای تحقیق در مورد مانور پذیری شناورها، طراحی سیستم کنترل حرکات شناور و توسعه شبیه سازهای مانور شناورها بسیار ضروری و حیاتی است. در طی سالیان اخیر مدلهای مختلفی از مانور شناورها ارائه شده که قادر هستند با تقریب مناسبی کیفیت مانور شناور را تبیین نمایند. لیکن تحقیقات در زمینه محاسبه ضرائب مانور اندک بوده و همچنان شبیه سازی مانور شناور با استفاده از مدلهای ریاضی حد توسعه یافتگی مناسبی ندارد. تئوری پایداری لیاپانف می تواند برای بیان کردن مدل ریاضی مانور شناورها به وسیله ی سیستم داده های ورودی و داده های خروجی مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله ضرائب مانور یک شناور جابجایی بررسی شده است و با استفاده از روش تئوری پایداری لیاپانف، ضرائب مانور آن استخراج گردیده و مانور دور زدن شناور شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از روش تئوری پایداری لیاپانف با ضرائب مانور سویتسکی مقایسه شده است و دقت روش تئوری پایداری لیاپانف در تخمین ضرائب مانور شناورها بررسی شده است. بدیهی است چنین مدلی علاوه بر تاثیری که می تواند در طراحی بهینه شناور داشته باشد، می تواند ابزار مناسبی برای توسعه روش های کنترلی و هدایت شناور نیز باشد.