16 آذر 1402
زهرا صولتي دالكي

زهرا صولتی دالکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان Azo-substituted Schiff base complex of Pt(II): Synthesis, characterization, DFT and TD-DFT study
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله SYNTHETIC METALS
شناسه DOI
پژوهشگران سید مجید هاشمی (نفر اول) ، زهرا صولتی دالکی (نفر دوم) ، افسانه قدسی (نفر سوم) ، سحر احمدیان (نفر چهارم)

چکیده

The Pt(II) complex of N,N0-bis(5-phenylazosalicylidene) ethylenediamine was synthesized and characterized by IR and 1H NMR spectroscopies. TD-DFT calculations shows that the strong absorption at 397 nm in the electronic spectra could be attributed to HOMO to LUMO transition a combination of MLCT, n to ?* and intraligand charge transfer and the other strong absorption at 348 nm is due to HOMO- 1 to LUMO transition a combination of intraligand charge transfer, ? to ?* and n to ?*.