18 آذر 1400

علی هاشمی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: مهندسی بیو مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش فناوری نانو در توسعه پایدار کشاورزی،
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Sustainable development, agriculture, nanotechnology, agricultural products
پژوهشگران علی هاشمی (نفر اول) ، اسرا مهکویی (نفر دوم)

چکیده

فناوری نانو رشته ای از دانش کاربردی است که حوزه های گسترده ای از علوم را پوشش می دهد. موضوع اصلی آن مهار ماده در ابعاد کم تر از یک میکرومتر است. ورود نسل اول فن آوریها از قبیل تراکتور و ماشین های کشاورزی، بذور اصلاح شده ومتنا سب با اقلیم های مختلف، انواع کودها، سموم و آ فت کشها و استفاده از آبیاری تحت فشار عرصه کشاورزی در چنددهه گذشته منجر به وقوع انقلاب سبز و گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی گردید. با گذشت سالها از انقلاب سبز وکاهش نسبت رشد محصولات کشاورزی به جمعیت در حال ر شد جهان لزوم استفاده از فن آوری های نو و در راس آنها فناوری نانو تکنولوژی را بیش از پیش نمایان می کند. در واقع نانو تکنولوژی فهم و به کارگیری خواص جدیدی از مواد وسیستم هایی در این ابعاد است که اثرات فیزیکی جدیدی از خودنشان می دهد. از دست آوردهای بدست آمده با استفاده ازسیستم فناوری نانو ، تولید محصولات مناسب، بادوام و مطابق با سلیقه مشتریان ، کاهش هزینه فرآیند ساخت و فرآیندمحصولات، مقاوم سازی انواع محصولات کشاورزی در مقابل خشکسالی، تنش های گرمایی، بیماری ها و آفات، تیمار مولکولیبیماری ها، ردیابی سریع بیماری ها و افزایش توانمندی گیاهانبرای جذب مواد غذایی را می توان نام برد. در این پژوهش سعی شده است به برر سی نقش فناوری نانو در تو سعه کشاورزی پایدار پرداخته شو