18 آذر 1400

علی هاشمی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: مهندسی بیو مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل مدیریت زنجیره تامین پروژه های ساخت مبتنی بر پویایی سیستم در صنعت نفت و گاز
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
471
پژوهشگران رضا اصائلو (دانشجو) ، غلامرضا جمالی (استاد راهنما) ، علی هاشمی (استاد راهنما)

چکیده

0