18 آذر 1400

علی هاشمی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: مهندسی بیو مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ده جمعیت شوید در تراکم های مختلف کاشت
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
431
پژوهشگران حاتمی مفرد محمدعلی (دانشجو) ، محمد هدایت (استاد راهنما) ، علی هاشمی (استاد راهنما) ، محمدامین کهن مو (استاد مشاور)

چکیده

0