18 آذر 1400

علی هاشمی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: مهندسی بیو مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر بسته های نانو کمپوزیتی، تیمار حرارتی و نانو سیلیس بر طول عمر انبارداری میوه کنار هندی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
104
پژوهشگران خنده زهرا (دانشجو) ، عبدالعلی حسامی (استاد راهنما) ، علی هاشمی (استاد راهنما) ، لیلا کرمی (استاد مشاور)

چکیده

0