16 آذر 1400
احمد جامه خورشيد

احمد جامه خورشید

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: +987731222628
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید حلال یوتکتیک با پایه اسید و مطالعه استفاده از آن به عنوان ماده تغییرفاز در سیستم های ذخیره انرژی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
171
پژوهشگران فاطمه استوار (دانشجو) ، احمد جامه خورشید (استاد راهنما) ، احمد آذری (استاد راهنما) ، خدابخش نیکنام (استاد مشاور) ، حسین اسکندری (استاد مشاور)

چکیده

0