28 مهر 1400
علي محمد صنعتي

علی محمد صنعتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه محیط زیست
تحصیلات: دکترای تخصصی / محیط زیست - آلودگی
تلفن: 07731222231
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

تحصیلات

  • دکترای تخصصی محیط زیست ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1387 - 1392)
    عنوان رساله: تاثیر عامل دار کردن FSM-16 تهیه شده از ضایعات برگ نخل(Phoenix dactylifera) درحذف عناصر سرب و کادمیوم در محلول های آبی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
rezvan rafei nejad, Ali Izadbakhsh, Ali Mohammad Sanati (2021) Effects of Ti and Al incorporation on the performance of FSM‑16 supported nickel catalyst in dry reforming of methane JOURNAL OF POROUS MATERIALS: 5; 1-10
2
Zeinab Maghsodian, Ali Mohammad Sanati, Bahman Ramavandi, ُAhmad qasemei, George A.Soriald (2021) Microplastics accumulation in sediments and Periophthalmus waltoni fish, mangrove forests in southern Iran CHEMOSPHERE: 264; 50
3
رضا تلیان، نرگس جوادزاده شالکوهی ، علی محمد صنعتی، مریم محمدی روزبهانی ، محسن نوری نژاد (1399) بررسی تنوع و فراوانی پلانکتون در آب توازن کشتیهای ورودی به خلیج فارس )بندر بوشهر( زیست شناسی دریا: ; ،
4
5
6
7
8
محسن محمدی گلنکش ، علی محمد صنعتی، زهرا بزرگ پناه (1397) بررسی هیدروکربنهای نفتی کل (TPH )و فلزات شاخص (V, Ni) در گاماروس Pontogammarus maeaoticus و رسوبات ساحلی دریای خزر، استان گیلان بوم شناسی آبزیان: ; 9،19
9
خانمناز عبادی، ماندانا زارعی، علی محمد صنعتی (1397) جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های همراه با اسفنج Pachychalina sp. با پتانسیل تصفیه زیستی نفت خام علوم و فنون دریایی: ; 22،35
10
سعید کشمیری، صفورا پردل، علیرضا رییسی، ایرج نبی پور ، حسین دارابی، علی محمد صنعتی، افشین استوار، سینا دوبرادران، بهمن رماوندی، سعیده جمالی، شکرالله فرخی، مریم مرزبان، عبدالمحمد خواجه ئیان ، غلامرضا حیدری، رحیم طهماسبی (1397) بررسی آلودگیهای زیست محیطی ناشی از صنایع گاز و پتروشیمی و اثرات آن بر سلامت ساکنین منطقه عسلویه، پایتخت انرژی ایران: یک مطالعه مروری طب جنوب: ; 185،162
11
, Ali Izadbakhsh, Ali Mohammad Sanati (2018) Effect of Copper and Cerium on the Performance of Ni-SBA-16 in the Partial Oxidation of Methane Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis: ; 1،
12
, Bahman Ramavandi, Ali Mohammad Sanati, , , Saeid Tahmasebi (2018) Potential of trees leaf/ bark to control atmospheric metals in a gas and petrochemical zone JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: ; 12،20
13
, , Ali Mohammad Sanati, , Bahman Ramavandi (2018) Adsorptive removal of Pb (II), Ni (II), and Cd (II) from aqueous media and leather wastewater using Padinasanctae-crucis biomass Desalination and Water Treatment: 135; 236،246
14
, , Ali Mohammad Sanati (2018) Elimination of dibenzothiophene from transportation fuel by combined photocatalytic and adsorptive method Materials Science Forum: 87; 110-118
15
محسن محمدی گلنگش ، علی محمد صنعتی، زهرا بزرگ پناه (1396) بررسی هیدروکربنهای نفتی کل (TPH) وفلزات شاخص(Ni,V) در گاماروس Pontogammarus maeaoticus و رسوبات ساحلی دریای خزر، استان گیلان بوم شناسی آبزیان: ; ،
16
, Ali Izadbakhsh, Ali Mohammad Sanati, Shahriar Osfouri (2017) Synthesis and evaluation of NiO@MCM-41 core–shell nanocomposite in the CO2 reforming of methane JOURNAL OF POROUS MATERIALS: ; 1،11
17
علی محمد صنعتی (1395) دلالت های تصویرپردازی های حس آمیخته در مجموعه داستان های «لیل الغرباء» اثر غادة السمان مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: ; 67،90
18
عالی حسینی، علی محمد صنعتی، حکیمه تهمتن مقدم ، فاطمه نامجو، علی خداداد (1395) تجمع زیستی فلزات سرب، روی و مس در عضله و کبد ماهی شانک زرد باله در آب های سواحل دیلم، شمال خلیج فارس پژوهش های ماهی شناسی کاربردی: ; 43،57
19
ماندانا زارعی، خانمناز عبادی، علی محمد صنعتی (1395) تصفیه زیستی نفت خام به کمک باکتری های جدا شده از اسفنج بومی خلیج فارسDictyonella sp. اقیانوس شناسی: ; 59،68
20
علی محمد صنعتی، نادر بهرامی فر ، زهرا مهربان، حبیب الله یونسی (1394) حذف سرب از محلول های آبی با استفاده از خاکستر برگ نخل در سیستم جذب ناپیوسته آب و فاضلاب: ; 51،58
21
, Ali Mohammad Sanati, (2015) Production of Silica Nanoparticles from Rice Husk as Agricultural Waste by Environmental Friendly Technique Environmental Studies of Persian Gulf: ; 56،65
22
, Ali Mohammad Sanati, , (2012) The Potential of Date-palm Leaf Ash as Low-cost Adsorbent for the Removal of Pb(II) Ion from Aqueous Solution International Journal of Engineering: ; 269،278
مقالات در همایش ها
1
رضوان رفیعی نژاد، علی ایزدبخش، علی محمد صنعتی، فرشاد قلی زاده (1397) بررسی عملکرد کاتالیست Ni / FSM-16 ارتقا یافته با آلومینیوم در رفرمینگ خشک متان دومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت گاز پتروشیمی
2
رضوان رفیعی نژاد، علی ایزدبخش، علی محمد صنعتی، فرشاد قلی زاده (1397) عملکرد کاتالیست Ni-FSM-16 اصلاح شده با تیتانیوم در تبدیل متان با دی اکسید کربن کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
3
مریم حجامی، علی محمد صنعتی، فاطمه غلامیان (1396) سنتز و کاربرد کاتالیست فلزی آلی، بر پایه FSM-16 برای واکنش چند جزیی بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران
4
زهرا روستا، علی ایزدبخش، علی محمد صنعتی، شهریار عصفوری (1395) سنتز و شناسایی نانوکمپوزیت هسته پوسته NiO@MCM-41 چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران
5
زهرا روستا، علی ایزدبخش، علی محمد صنعتی، شهریار عصفوری (1395) ندارد چهارمین کنفرانس ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران
6
زهرا شکوهی شولی ، علی ایزدبخش، علی محمد صنعتی (1395) تاثیر ارتقا دهنده سریا و مس بر فعالیت کاتالیست Ni/SBA-16 در فرایند اکسیداسیون جزیی متان جهت تولید گاز سنتز اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
7
معصومه دشمن زیاری ، علی محمد صنعتی، عالی حسینی، دارا باقری (1394) تجمع زیستی فلز سنگین نیکل در عضله و کبد ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) صید شده از آب های خلیج فارس، (منطقه صیادی بندر دیلم) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8
معصومه دشمن زیاری ، علی محمد صنعتی، عالی حسینی، دارا باقری (1394) تجمع زیستی فلز سنگین نیکل در عضله و کبد ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) صید شده از آب های خلیج فارس، (منطقه صیادی بندر دیلم) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9
علی محمد صنعتی، منوچهر وثوقی، ایران عالم زاده ، سوسن کبودیان اردستانی (1394) بررسی حذف بیولوژیکی آلاینده های نفتی توسط باکتریهای جدا سازی شده از آبهای ساحلی استان بوشهر پنجمین همایش توسعه دانایی
10
علی محمد صنعتی، نادر بهرامی فر ، زهرا مهربان، حبیب الله یونسی ، مهمت صبری چیلک (1393) حذف کادمیوم از محلول آبی با FSM-16 عامل دار شده اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
11
علی محمد صنعتی، نادر بهرامی فر ، زهرا مهربان، حبیب الله یونسی ، مهمت صبری چیلک (1393) سنتزFSM-16 از خاکستر برگ ضایعاتی نخل (Phoenix dactylifera) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
12
مریم ملکی، علی محمد صنعتی، فرشید قربانی (1392) تولید نانو سیلیس با استفاده از سیلیس استخراج شده از پوسته برنج همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
13
علی محمد صنعتی، نادر بهرامی فر ، زهرا مهربان، حبیب الله یونسی (1392) تهیه FSM-16 از خاکستر برگ های هرس شده ی نخل کبکاب(Phoenix dactylifera) اولین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
هانا اعتمادی، اسماعیل عباسی، محمود رضا همامی، علی محمد صنعتی، علی فخری، حسین جعفری (1399) بررسی راهکارهای مدیریتی-حفاظتی جهت کاهش تلفات جمعیت آهوی ایرانی بر اثر سیلاب‏های فصلی در منطقه حفاظت‏شده مند استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
2
هانا اعتمادی، اسماعیل عباسی، علی محمد صنعتی، نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد (1398) طراحی مفهومی و اجرایی سیستم مدیریت پسماندهای شهری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دانشگاه خلیج فارس
3
سیدجواد حسینی، احسان توسل پور ، فاطمه قبادیان، سکینه آویژگان، فاطمه نامجو، وحید مرشدی، مصطفی کامیاب، هانا اعتمادی، علی محمد صنعتی، مهدی محمدی، عباس جمالی، مریم عضدی، احمد فقیه احمدانی ، سید عبدالمجید حسینی ، حمید کرمی کبیر، سمیه زارعی، سما چراغی، سیده اسماء حسینی (1396) پبررسی، مطالعه و تعیین علل و اثرات افزایش جمعیت توتیاهای دریایی در آبسنگ های مرجانی جزیره خارگ و خارکو و راهکارهای مقابله با آن دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
حسین اکبر نژاد، سید حامد معراجی، علی محمد صنعتی، علی ایزدبخش (1399) سنتز نانوکاتالیست های TiO2/Al-FSM-16 و ZnO/Al-FSM-16 برای حذف رنگ در فاضلاب های صنایع رنگ
2
سارا عوضی، رضا داوودی، فرزاد صالحی، علی محمد صنعتی، وحید مرشدی (1399) تاثیر استرس شوری بر ماهیان سی باس آسیایی (, Bloch, 1790 Lates calcarifer ) مسموم شده با کلرید کادمیوم (CdCl2)
3
فائقه سعادتمند، ماندانا زارعی، علی محمد صنعتی (1398) جذب زیستی نیکل با استفاده از باکتری بومی خلیج فارس
4
5
6
7
8
مژگان صفری، علی محمد صنعتی، بهمن رماوندی، سید عنایت هاشمی (1396) ارزیابی تجمع فلزات سنگین در برگ و پوسته ی 4 گونه ی درخت/ درختچه از منطقه ی صنعتی عسلویه در سال 1395
9
زهرا روستا، علی محمد صنعتی، علی ایزدبخش، شهریار عصفوری (1395) نانوکامپوزیت هسته-پوسته NiO@MCM-41 با کنترل اندازه
10
زهرا شکوهی شولی ، علی ایزدبخش، علی محمد صنعتی (1395) سنتز و ارزیابی کاتالیست اکسیداسیون جزیی متان بر پایه سیلیکای مزو حفره
11
12
13
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
1
ماندانا زارعی، خانمناز عبادی، علی محمد صنعتی (1399) ثبت ژن تایید شده در NCBI با شماره دسترسی KY283128
2
ماندانا زارعی، خانمناز عبادی، علی محمد صنعتی (1399) ثبت ژن تایید شده در NCBI با شماره دسترسیKY285289
3
ماندانا زارعی، خانمناز عبادی، علی محمد صنعتی (1399) ثبت ژن تایید شده در NCBI با شماره دسترسیKY285290
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!