16 آذر 1400

علی رسولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: 07737682601
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فرایند تحول نظام حقوقی و قضایی ایران از عصر تیموریان تا پایان حکومت آق قویونلوها
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
107
پژوهشگران عباس قاسمی (دانشجو) ، علی رسولی (استاد راهنما) ، محمد منصوری مقدم (استاد مشاور) ، محمدرضا قلی زاده (استاد مشاور)

چکیده

0