16 آذر 1400

علی رسولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: 07737682601
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمان در دورة گذر از عصر ساسانی به دوران اسلامی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
127
پژوهشگران سید نصیب الله رستگاری (دانشجو) ، حمیدرضا پیغمبری (استاد راهنما) ، علی رسولی (استاد مشاور)

چکیده

0