07 آذر 1400

ابراهیم حیدری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09173712463
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
Mohammadhossein Kabgani, Hamid Shahbandarzadeh, Ebrahim Heidari, SEYED NOURODDIN AMIRI (2021) Application of Robust Approach to Capacitated Location of Collection Sites and Capacitated Vehicle-routing Problem Model in an Urban Waste Management System Environmental Energy and Economic Research: 5; 16
3
4
فروغ رنجبری، ابراهیم حیدری، حجت پارسا (1399) اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخص های اقتصاد انرژی سبز در ایران(سنجش میزان و کشش انتشار دی اکسید کربن) مطالعات اقتصاد انرژی: ; 217251
5
, Hojat Parsa, Ebrahim Heidari (2020) Investigating the Factors Affecting Energy Intensity in Iran with an Emphasis on the Information and Communications Technology Index Environmental Energy and Economic Research: ; 27،41
6
مریم عاشوری، حجت پارسا، ابراهیم حیدری (1398) عوامل مؤثر بر شدت انرژی در استانهای ایران:رویکرد میانگین گیری بیزی پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی: ; 29،63
7
افسانه دهقانی، ابراهیم حیدری، رضا روشن (1397) ارزیابی مالی استفاده از برق خورشیدی:مطالعه موردی فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی تحقیقات اقتصادی: ; 829853
8
ابراهیم حیدری، فاطمه لشنی (1396) تجزیه و تحلیل بازده انرژی سرمایه گذاری در فعالیت های نفت و گاز اقتصاد ایران مطالعات اقتصاد انرژی: ; 197223
9
نوشین بردبار، ابراهیم حیدری (1396) اثر نوسانات قیمت جهانی نفت بر بازده سهام صنایع انرژی بر در ایران تحقیقات مدل سازی اقتصادی: ; 177205
10
خداکرم سلیمی فرد، ابراهیم حیدری، زهرا مرادی، رضا مغدانی (1396) گزینش سبد بهینه سرمایه گذاری با به‎کارگیری مدل توسعه یافت چندهدفه مارکویتز و الگوریتم جست‎وجوی هارمونی تحقیقات مالی: ; 483504
11
محمدعلی فیض پور ، عباس رضایی نوجینی ، ابراهیم حیدری (1391) بهره وری و تأثیر آن بر بقای بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: ; ،
12
13
14
ابراهیم حیدری (1384) پیش بینی تقاضای انرژی در اقتصاد ایران بر اساس روش تجزیه تحقیقات اقتصادی: ; 37،55
15
ابراهیم حیدری، حسین صادقی (1382) تجزیه و تحیل کارآیی انرژی در اقتصاد ایران مطالعات و پژوهشهای ادبیات و علوم انسانی: ; 121162
مقالات در همایش ها
1
2
مریم زارع مویدی ، ابراهیم حیدری، عبدالکریم حسین پور (1395) بررسی اثر رانت نفت و گاز بر انتشار دی اکسید کربن دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
3
سیماگل جمالی، ابراهیم حیدری، هادی کشاورز (1395) تاثیر تولید نفت و گاز بر شیلات، منابع آب و کیفیت هوا در چند کشور منتخب اولین دوره کنفرانس ملی انرژی های نو
4
سیماگل جمالی، ابراهیم حیدری، هادی کشاورز (1395) تاثیرات تولید نفت و گازبر عملکرد محیطزیست در چند کشور منتخب صادرکننده نفت وگاز دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
5
مریم زارع مویدی ، ابراهیم حیدری، عبدالکریم حسین پور (1395) بررسی تاثیر مصرف انرژی فسیلی و رانت منابع طبیعی بر تخریب محیط زیست در ایران دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
6
فاطمه بیگلری نژاد ، ابراهیم حیدری، رضا روشن (1395) بررسی نقش اقتصاد دانش بنیان در رشد اقتصادی در کشورهای دارای منابع طبیعی ( ایران و کشورهای منا) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
7
ابراهیم حیدری، رضا روشن، افسانه دهقان (1395) ارزیابی اقتصادی استفاده از نیروگاه خورشیدی در مقایسه با نیروگاه فسیلی در سکوی گازی فاز 13 پارس جنوبی اولین کنفرانس دو سالانه نفت و گاز و پتروشیمی خلیج فارس – انرژی و محیط زیست
8
ابراهیم حیدری، رضا روشن، افسانه دهقانی (1394) تحلیل هزینه فایده استفاده از برق خورشیدی در میدان گازی پارس جنوبی سکوی فاز 13 دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
9
ابراهیم حیدری، عاطفه دریانی (1394) بررسی تأثیرات عوامل اقتصادی و جمعیتی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو اوپک اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
10
عاطفه دریانی، ابراهیم حیدری (1394) بررسی رابطه ی علی میان مصرف انرژی، شدت انرژی، توسعه مالی و آلودگی زیست محیطی در ایران ششمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
11
ابراهیم حیدری، پرویز حاجیانی، نوشین بردبار (1394) بررسی اثر متقابل نوسانات قیمت جهانی نفت و بازده سهام صتایع فرآورده های نفتی در ایران دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حجت پارسا، ابراهیم حیدری، سیده زهرا سجادی (1397) بررسی روند همگرایی توسعه و طبقه بندی شهرستان های استان بوشهربر اساس درجه توسعه یافتگی دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
مریم عاشوری، حجت پارسا، ابراهیم حیدری (1397) شناسایی عوامل مؤثر بر شدت انرژی رویکرد میانگین گیری بیزی
4
5
6
7
بیگلری نژادقیری فاطمه ، ابراهیم حیدری، رضا روشن (1395) اثر نوسانات قیمت نفت بر مولفه های اقتصاد دانش بنیان در ایران
8
9
10
نوشین بردبار، ابراهیم حیدری، پرویز حاجیانی (1394) بررسی اثار متقابل نوسانات قیمت جهانی نفت و بازده بازار سهام در ایران
11
ندا دریسی نژاد ، پرویز حاجیانی، پرویز حاجیانی، ابراهیم حیدری (1394) بررسی تاثیر مصرف حامل های انرژی، تورم و تجارت آزاد بر رشد اقتصادی درایران
12
13
نوشین بردبار، ابراهیم حیدری، پرویز حاجیانی (1394) بررسی آثار متقابل نوسانات قیمت جهانی نفت و بازده بازار سهام در ایران
14
15
16
17
18
19
اذر جمشیدی، ابراهیم حیدری، محمدرضا گل بهار حقیقی (1393) تاثیر شوک های قیمت نفت بر اشتغال صنایع منتخب انرژی بر در ایران
20
21
22
23
اذر جمشیدی، ابراهیم حیدری، پرویز حاجیانی (1393) تأثیر شوک های قیمت نفت و گاز بر اشتغال صنایع منتخب انرژی بر ایران
24
زینب بهروزی، ابراهیم حیدری، صدیقه هاشم نیا، مریم عباسی طریقت (1392) مطالعه و ساختار و عملکرد کاتالاز با دوپامین اصلاح شده با رنگهای فنازین
25
فهیمه عسکری، ابراهیم حیدری، سید موسی گلستانه، علی پاکیزه (1392) بررسی پیشایندهای کمک طلبی و اجتناب از کمک در بین دانش آموزان عادی و تیزهوش
26
ایرانپور مجتبی، ابراهیم حیدری، سعید کریمی جعفر بیگلو (1388) روشهای مانده دو مزدوج برای حل دستگاههای معادلات خطی
کتاب
1
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!