28 مهر 1400

حسن آبین

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی دریا
تحصیلات: مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
حسن آبین، امین محمودی، سعید جامعی، عبدی پویان (1400) تحلیل شتاب عمودی سکوی نیمه مغروق تحت امواج منظم علوم و فناوری دریا: دوره 8، شماره 29، بهار 1396; 34-46
2
سیدحیدر فرع شیرازی، حسن آبین (1396) پژوهشی علمی بر وجه تسمیه واژگان قرآنی کِشتی (فُلک، سفینه، جاریه، ماخره) مطالعات قرآنی: 29; 9-31
3
Hassan Abyn, , , Amin Mahmoudi, (2016) Experimental Study of Motions of Two Floating Offshore Structures in Waves Brodogradnja: ; ،
4
Amin Mahmoudi, , , Hassan Abyn (2016) A Modified Wavemaker Boundary Condition for A Numerical Wave Tank Based on the WCSPH Method JURNAL TEKNOLOGI: ; 117،123
5
Amin Mahmoudi, , , , , Hassan Abyn (2016) Weakly-compressible SPH and Experimental modeling of periodic wave breaking on a plane slope International Journal of Maritime Technology: ; 63،76
6
Hassan Abyn, , , Amin Mahmoudi, , (2015) Wave Exciting Forces of a Free Floating Semi Submersible in Regular Waves JURNAL TEKNOLOGI: ; ،
7
, K.U Tiau, Hassan Abyn, (2014) Stability of Mobile Floating Harbor Container Crane Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering): 66; 133-139
8
9
, , , Saeed Jaamei, Hassan Abyn (2013) Experimental and Numerical Studies of Vortex Induced Vibration on Cylinder 3L-LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE-THE SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ENGLISH LANGUAGE STUDIES: ; ،
مقالات در همایش ها
1
ماشااله یگانه راد، حسن آبین، محمد واقفی، امین محمودی (1398) شبیه سازی عددی ضربه و سرریز موج منفرد شبه سونامی بر یک دیواره نفوذناپذیر ساحلی نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
2
محمدامین ولی پور ، حسن آبین، امین محمودی، محمد واقفی (1397) مدل سازی عددی فشار امواج منظم ناشکنای سع بعدی در مواجهه با موجشکن کیسونی در نرم افزار Star-CCM همایش ملی صنایع دریایی
3
محمدامین صفا، حسن آبین (1396) کاربرد فولاد YP47 به منظور جلوگیری از شکست ترد در کشتی های کانتینربر هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
4
5
حسن آبین، ادی میمون، عباس دشتی منش، امین محمودی (1394) حرکت سکوی نیمه مغروق در امواج منظم کنفرانس صنایع فراساحل
6
امین محمودی، حسن آبین (1394) "شبیه سازی عددی پیشروی موج بر روی موج شکن مستغرق نفوذناپذیر به روش هیدرودینامیک ذرات هموار ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
7
حسن آبین، عباس دشتی منش، امین محمودی (1394) حرکت سازه نیمه مغروق در امواج منظم ششمین همایش بین المللی سازه های دریایی، تهران - دانشگاه صنعتی شریف
8
حسن آبین، عباس دشتی منش، امین محمودی (1394) شناورهای بادبانی چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور: خلیج فارس، دریای فرصت‏ها
9
امین محمودی، حبیب حکیم زاده ، محمدجواد کتابداری، حسن آبین (1394) شبیه سازی عددی شکست موج بر روی دیوار ساحلی به روش هیدرودینامیک ذرات هموار چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سعید نیکپیام، سعید جامعی، سجاد حاجی زاده، حسن آبین (1399) شبیه سازی عددی آیرودینامیکی و پایداری یک قایق پرنده مسافری
2
3
امید فردی پور، حسن آبین، احمدرضا کهنسال، سجاد حاجی زاده، سیدرضا قریشی (1399) تاثیر موقعیت و قطر بریس ها بر روی حرکات یک سکوی نیمه مغروق
4
5
حمیدرضا نایب زاده ، حسن آبین، سجاد حاجی زاده، احسان بهمیاری، عمر یعقوب (1398) شبیه سازی عددی نیروهای وارد بر سطح روتور توربین دریایی ساونیوس
6
محمد عزیزی، حسن آبین، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1396) ساخت و شبیه سازی عددی یک شناور مسابقه ای در آب آرام
7
عبدی پویان، حسن آبین، سعید جامعی، امین محمودی (1395) بررسی حرکت های یک سکوی نیمه مغروق و اثرات آن بر واکنش انسانی
8
عبدی پویان، حسن آبین، سعید جامعی، امین محمودی (1395) بررسی حرکت های یک سکوی نیمه مغروق و اثرات آن بر واکنش های انسانی
9
کتاب
1
Koto Jaswar، C.L. Siow، حسن آبین، Adi Maimun (1392) Gap distance analysis of floating structures in tandem arrangement شابک:978-1-138-00124-4
ابداع
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!