16 آذر 1400

محمدرضا گل بهار حقیقی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تخمین شار حرارتی و فشار مکانیکی درون پوسته های کروی هدفمند مدرج
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
415
پژوهشگران محمدجواد خدایاری (دانشجو) ، محمدرضا گل بهار حقیقی (استاد راهنما) ، پرویز ملک زاده (استاد مشاور)

چکیده

0