16 آذر 1400

محمدرضا گل بهار حقیقی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل تغییر شکل بزرگ ورق های مرکب تقویت شده با نانولوله های کربنی به صورت هدفمند مدرج با مرزهای مقید کشسان تحت بار ضربه ای
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
701005
پژوهشگران اسما دهقانیان فرد (دانشجو) ، محمدرضا گل بهار حقیقی (استاد راهنما) ، پرویز ملک زاده (استاد راهنما) ، امین کشاورز (استاد مشاور)

چکیده

0