28 مهر 1400

روح اله قیصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک هسته ای-راکتور
تلفن: 07731222242
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک هسته ای-راکتور ، دانشگاه شیراز ، ایران (1380 - 1384)
 • فوق لیسانس فیزیک هسته ای ، دانشگاه شیراز ، ایران (1378 - 1380)
 • لیسانس فیزیک کاربردی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1375 - 1378)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Ramin Gholamalishahi, Hamidreza Vanaie, Ebrahim Heidari, Rouhollah Gheisari (2021) Hot and average fuel sub-channel thermal hydraulic study in a generation IIIþ IPWR based on neutronic simulation Nuclear Engineering and Technology: 53; 1769-1785
2
Mohsen Mehrabi, Mostafa Zahedifar, Zohreh Saeidi, Rouhollah Gheisari, Soheila Hassanloo (2021) Effect of using ultrasonic waves in synthesis on the size, shape and luminescence properties of NaCl:Ce3+ crystals for clinical dosimeter application MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS: 263; 124374-...
3
Mohammad Mohammadi, Rouhollah Gheisari (2020) Zero rest mass soliton solutions PHYSICA SCRIPTA: 95; 015301-015306
4
فاطمه خوشخوی، محمد محمدی، روح اله قیصری (1398) محاسبه تراز انرژی یون های میونی pHemu و dHemu با استفاده از یک روش تحلیلی-عددی پژوهش سیستم های بس ذره ای: ; ،
5
Rouhollah Gheisari, (2019) Consideration of neutron moderation at large depths inside solid deuterium converter of ultracold neutron sources using an alternative approach NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT: ; 1،7
6
Rouhollah Gheisari, (2018) Assembly Neutron Moderation System for BNCT Based on a 252Cf Neutron Source BMC Medical Physics: 29; 101-105
7
, Rouhollah Gheisari, Abolghasem Avazpour (2017) Optimal dimension of a layered hydrogen target for muon conversion and muonic x-ray spectroscopy Nuclear Instruments: ; 53،56
8
, Rouhollah Gheisari, Hossein Falinejad (2017) Full calculation of pd and dt muonic bound levels: Combination of Nikiforov–Uvarov method and variational approach ANNALS OF PHYSICS: ; 512،521
9
10
روح اله قیصری، حبیب محمدی (1395) چشمه های نوترون فوق سرد: آهنگ تولید نوترون فوق سرد در مبدل دوتریم پژوهش فیزیک ایران: ; 13،18
11
, , Rouhollah Gheisari (2016) Muonic X-ray spectroscopy: Effect of the presence of protons on X-ray production CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS: ; ،
12
, Rouhollah Gheisari, , , , , (2016) Effect of the centrifugal force on the electromechanical instability of Ushaped and doublesided sensors made of cylindrical nanowires Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering: ; 2129،2148
13
14
روح اله قیصری، محمدمهدی فیروزآبادی، حبیب محمدی (1393) بهینه سازی ساختار هندسی و ترکیب اجزاء یک سیستم نوترونی برای درمان به روش گیراندازی نوترون با بور طب جنوب: ; 1113،1119
15
Mostafa Khosravi, Daryoush Shahbazi, Keyvan Jabbari, Mehdi Nasri-Nasrabadi, Milad Baradaran-Ghahfarokhi, Rouhollah Gheisari, Zahra Siavashpour, Behnam Amiri (2013) Photoneutron contamination from an 18 MV Saturne medical linear accelerator in the treatment room RADIATION PROTECTION DOSIMETRY: 156; 356-363
16
17
Rouhollah Gheisari, Mahmoud Afshari, (2013) Energy distribution of d1s muonic atom and its spin states effecting on muonic X-Ray transfer yield in solid thin film method INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS E: ; ،
18
, Rouhollah Gheisari, , (2013) Radionuclide Activity Concentrations in Some Wild Fungi and Nourished Mushrooms and Their Composts Environmental Studies of Persian Gulf: ; 30،36
19
Rouhollah Gheisari (2013) Muonic Atom Production and the Effect of d1s Loss on X-Ray Generation in a Two-Layer Setup of H2/D2–D2 JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS: ; 143،151
20
Rouhollah Gheisari (2013) Muonic Atom Production and the Effect of μd 1s Loss on X-Ray Generation in a Two-Layer Setup of H2/D2–D2 JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS: 170; 143-151
21
Rouhollah Gheisari (2012) Numerical Study of a Multilayered Target for Muonic X-Ray Generation by Taking Time Delay of Muonic Atoms JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS: 169; 15-24
22
Abolghasem Avazpour, Hossaien Askari, Rouhollah Gheisari, Fourogh Lotfi (2012) Calculation of Bulk Elastic Constants of Gay-Berne Nematic Liquid Crystals from New Direct Correlation and Pair Distribution Functions MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS: 559; 9-15
23
Abolghasem Avazpour, Rouhollah Gheisari, Elaheh Rahnama, Naser mansour Sharifloo (2012) Muon catalyzed fusion in the target H-T/D2/H-D by taking fast muon conversion International Journal of Physical Sciences: 7; 2282-2286
24
داریوش شهبازی، مصطفی خسروی، کیوان جباری، روح اله قیصری (1390) اندازهگیری مقدار دوز فوتونوترون در شتاب دهندهی اتاق درمان بخش رادیوتراپی بیمارستان سیدالشهدای (ع) اصفهان Journal of Isfahan Medical School: 166; 1-10
25
Rouhollah Gheisari (2011) Investigation of the hydrogen multilayered target H/T−D2 and muonic X-ray yields in ion implantation NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT: 660; 48-50
26
Rouhollah Gheisari, Hadi Eslamizadeh, Abolghasem Avazpour (2011) Muon Dynamics in the Multilayered Target H–T/D2/H2–D2 at Low Temperature JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS: 164; 54-60
27
Rouhollah Gheisari (2011) An optimized hydrogen target for muon catalyzed fusion NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT: 634; 1-4
28
29
Rouhollah Gheisari (2010) The fusion of dtm, ttm and ddm molecules in three-layer arrangement including deuterium degrader and moderator INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: ; ،
مقالات در همایش ها
1
نجمه مقدسیان، روح اله قیصری، هادی اسلامی زاده (1398) محاسبات عمق مصرف سوخت راکتور VVER1000 با مجتمع های سوخت نسل TVSA جهت استفاده در راکتورهای نسل آتی نیروگاه هسته ای بوشهر بیست وششمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ تهران
2
نجمه مقدسیان، روح اله قیصری، هادی اسلامی زاده (1398) محاسبات عمق مصرف سوخت راکتور بوشهر و TVSA سی و پنجمین کنفرانس ملی فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک
3
محمد ماندگار، خداکرم سلیمی فرد، روح اله قیصری (1397) ارایه مدلی جهت بهینه سازی برنامه های نگهداری و تعمیرات در سیستم های ایمنی نیروگاه اتمی چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
4
آنیتا گراوند، مهدی سلطانی، روح اله قیصری (1397) بررسی تاثیر پارامتر ارتفاع بر کالیبراسیون بازدهی آشکارسازهای ژرمانیوم با درجه خلوص بالا بیست و پنجمین کنفرانس هسته ای ایران
5
فاطمه خوشخوی، روح اله قیصری، محمد محمدی (1397) اولین تراز یون میونی tHemu در یک روش تحلیلی- عددی بیست و پنجمین کنفرانس هسته ای ایران
6
فاطمه خوشخوی، محمد محمدی، روح اله قیصری (1397) محاسبه ی تراز انرژی یون های میونی و با استفاده از یک روش تحلیلی - عددی سی و چهارمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1397
7
فاطمه خوشخوی، محمد محمدی، روح اله قیصری (1397) محاسبه تراز انرژی یون های میونی dHe و pHe با استفاده از یک روش تحلیلی عددی سی و چهارمین کنفراس فیزیک ایران 1397
8
علی علیزاده، روح اله قیصری، محمد محمدی (1395) محاسبه میزان مصرف سوخت راکتور بوشهر در کمینه و بیشینه قدرت در دوره دوم سوختگذاری اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
9
منصور دهقانی، روح اله قیصری، پویا منشور (1395) درجه بندی آشکارساز HPGe با استفاده از کد شبیه سازی ANGLE اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
10
مریم برهانی، روح اله قیصری، محمد محمدی (1395) مقایسه طیف نوترون قلب راکتور بوشهر با راکتور Biblis B اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
11
روح اله قیصری، حسین برومندان (1395) ضریب شکافت سریع راکتور آموزشی دانشگاه خلیج فارس اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
12
روح اله قیصری، محمد محمدی، پرهام خسروی بابادی (1394) بررسی دینامیک قلب راکتور بوشهر به ازای مقادیر مختلف تزریق راکتیویته با استفاده از مدل گره کنفرانس فیزیک ایزان
13
روح اله قیصری، محمد محمدی، پرهام خسروی بابادی ، محمد دهقانیان (1393) تزریق راکتیویته و بررسی دینامیک قلب راکتور بوشهر در دوره ی دوم سوخت گذاری کنفرانس هسته ای ایران
14
روح اله قیصری، محمود براتی خواجویی ، نسرین نیکنام (1393) تأثیر مقدار غلظت هیدروژن بر بهره ی اشعه ی ایکس میونی گسیلی از فیلم جامد دوتریم کنفرانس هسته ای ایران
15
16
اصغر جانی پور ، روح اله قیصری (1393) پایش توزیع انرژی آزاد شده و اندازه گیری ضرایت عدم یکنواختی قلب راکتور WWER-1000 به کمک سیستم کنترل داخلی دومین سمینار ملی تکنولوژی راکتور
17
رضا پورایمانی، روح اله قیصری، راحله قهری (1392) بررسی رابطه همبستگی بین سری واپاشی توریم و اورانیوم درتعدادی از سنگهای پلوتونیک الوند همدان دومین همایش ملی الکترونیکی کاربردهای فیزیک
18
روح اله قیصری، قاسم حسینی، حبیب اله شهری (1392) جمعیت اتم های دوتریم میونی در کریستال دوتریم دردمای3 کلوین کنفرانس فیزیک ایران
19
روح اله قیصری، هما فاتحی زاده (1392) مطالعه سیستمهای سه جسمی dtmu و ddmu در مختصات فوق کروی به کمک روش NU کنفرانس فیزیک ایران
20
روح اله قیصری، محمدمهدی فیروزآبادی، حبیب محمدی (1392) محاسبه ی عددی شار نوترون های سرد نزدیک مبدل یک چشمه ی نوترون فوق سرد کنفرانس فیزیک ایران
21
22
روح اله قیصری، قاسم حسینی (1392) مقایسه ی جمعیت اتم ها و مولکول های میونی در کریستال های دوتریم اورتو و نرمال کنفرانس فیزیک ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
روح اله قیصری (1392) طراحی و شبیه سازی آرام کننده نوترونی دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
حانیه عباسی، هادی اسلامی زاده، روح اله قیصری (1398) محاسبه ضریب پخش با استفاده از نتایج شبیه سازی قلب یک راکتور حرارتی
3
4
افسانه محمودی نیا ، روح اله قیصری، پویا منشور (1398) توصیف سیالی پلاسما در راکتور توکامک
5
حسن زاده نجمه ، روح اله قیصری، مهدی سلطانی (1398) اثر میدان های مغناطیسی بر فرکانس الکترون و یون در پلاسمای هم جوشی
6
عبداله مریم، روح اله قیصری، محمد عبدالهی(علوم پزشکی بوشهر) (1397) شبیه سازی فانتوم سر و باریکه پروتون برای محاسبه پارامترهای درمان
7
8
9
10
11
زرین صفیه، روح اله قیصری، شبیر اشکپور مطلق (1397) بررسی پایداری پلاسمای یک راکتور همجوشی در مدل استوانه ای با کشیدگی کم
12
حسین برومندان، روح اله قیصری، شبیر اشکپور مطلق (1397) محاسبه عددی ضریب شکافت سریع راکتور UTRS-1J دانشگاه خلیج فارس
13
فاطمه خوشخوی، محمد محمدی، روح اله قیصری (1397) مطالعه تراز انرژی یون های dHe? و pHe? با استفاده از یک روش تحلیلی - عددی
14
15
16
17
18
دهقانی نصراله، روح اله قیصری، پویا منشور (1394) تغییر ضخامت غلاف میله سوخت راکتور هسته ای بوشهر قبل از لوکا
19
زهره عباسی هفشجانی ، روح اله قیصری، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری (1394) ارزیابی تانسور گشتاور لرزه ای زمین لرزه های رخ داده در زاگرس مرکزی
20
اسماء حسینی، سیدناصر جابری، روح اله قیصری، زهره ملاکی (1393) بررسی شیوه های طنز در داستان های کوتاه دفاع مقدس
21
22
انزاری موسی، ناصر زارع، روح اله قیصری، محمد جواد حصاوی (1392) دراسة الرموز فی دیوان "لماذا ترکتَ الحصان وحیداً؟" لمحمود درویش
23
24
فاطمه علی همتی ، حسین فالی نژاد، روح اله قیصری (1392) نیروی کازیمیر بین دو تیغه رسانا واقع در کاواک فابری-پرو در حالت گرمایی
25
قربان احبابی، مهدی سلطانی، تهمینه جلالی، روح اله قیصری (1392) بررسی یک راکتور هسته ای بستر شارشی
26
طالب صافی نیا، روح اله قیصری، رضا پورایمانی (1391) بهره اشعه ایکس میونی در دوتریم جامد با ناخالصی هسته های رادیواکتیو
27
سمیرا میرزایی، روح اله قیصری، شبیر اشکپور مطلق (1391) بررسی راکتور شکافت استوانه ای با در نظر گرفتن تغییر طول بعضی از میله های سوخت
28
29
فاطمه محمدصالحی، روح اله قیصری، ابوالقاسم عوض پور (1389) طراحی راکتور دو لایه ای muCF با در نظر گرفتن چگالی ثابت محیطی
کتاب
1
روح اله قیصری (1395) اصول و روش های تولید انرژی همجوشی هسته ای شابک:978-600-92456-6-6
2
روح اله قیصری (1392) اصول و روش های تولید انرژی همجشی هسته ای شابک:978-600-92456-6-6
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • دبیر تخصصی نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای (1396 - اکنون)
 • عضو کمیته علمی بیست و سومین کنفرانس هسته ای ایران (1395 - 1395)
 • همکاری (تدوین) در انعقاد تفاهم نامه آموزشی پژوهشی فی مابین دانشگاه و انجمن هسته ای ایران (1395 - اکنون)
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای (1395 - 1395)
 • عضو هسته اصلی امکان سنجی تولید رادیو دارو در استان بوشهر (1395 - اکنون)
 • کارشناس استاندارد در زمینه ی انرژی (1394 - 1397)
 • دبیر کمیسیون تخصصی علوم پایه دانشگاه خلیج فارس (1394 - 1395)
 • طراحی، تدوین برنامه و راه اندازی کارگاه راکتور (دوره اول-گروه دوم، سال 94) (1394 - اکنون)
 • طراحی، تدوین برنامه و راه اندازی کارگاه راکتور (دوره دوم-گروه اول، سال 94) (1394 - اکنون)
 • تدریس و برگزاری کارگاه حفاظت در برابر اشعه طبق تفاهم نامه شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی با دانشگاه خلیج فارس (سال 94) (1394 - اکنون)
 • راه اندازی سیمولاتور راکتور هسته ای دانشگاه خلیج فارس (1393 - اکنون)
 • عضو شورای برنامه ریزی توسعه کمی و کیفی دانشگاه در افق ده ساله (1393 - اکنون)
 • عضو کارگروه های بررسی توانایی علمی داوطلبان هیات علمی گروه آموزشی فیزیک دانشکده علوم پایه/گروه آموزشی مهندسی هسته ای دانشکده مهندسی و مرکز پژوهشی انرژی هسته ای دانشگاه خلیج فارس (1393 - اکنون)
 • تدریس و برگزاری کارگاه راکتور UTRS-1J (دوره اول-گروه اول، سال 93) (1393 - اکنون)
 • همکاری در برگزاری دومین سمینار ملی تکنولوژی راکتور (1393 - اکنون)
 • همکاری (تدوین) در انعقاد تفاهم نامه ویژه سیمولاتور راکتور فی مابین دانشگاه و شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران (1393 - اکنون)
 • همکاری (به عنوان نویسنده) در ارایه طرح توجیهی تأسیس مرکز پژوهشی انرژی هسته ای دانشگاه خلیج فارس (1392 - اکنون)
 • عضو شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه خلیج فارس (1392 - اکنون)
 • عضو شورای همکاری های شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی و دانشگاه خلیج فارس (1392 - اکنون)
 • عضو شورای دانشگاه خلیج فارس (1392 - اکنون)
 • عضو هیات تحریریه نشریه مطالعات زیست محیطی خلیج فارس (1392 - 1396)
 • معین مرکز پژوهشی انرژی هسته ای (1392 - اکنون)
 • راه اندازی مرکز پژوهشی انرژی هسته ای دانشگاه خلیج فارس (1392 - اکنون)
 • مشاوره انجمن علمی دانشجویی دانشگاه خلیج فارس (1391 - اکنون)
 • عضو هیئت داوران کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی (1391 - اکنون)
 • راه انداز مرکز پژوهشی حفاظت در برابر مواد آلاینده و یونساز ممسنی (1391 - اکنون)
 • عضو کمیته تدوین استاندارد ملی ایران (1390 - اکنون)
 • همکاری در راه اندازی دوره کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای دانشگاه خلیج فارس (1388 - اکنون)
 • همکاری با کمیته علمی کنفرانس فیزیک ایران (1384 - اکنون)
 • راه اندازی آزمایشگاه فیزیک مکانیک دانشگاه پیام نور ممسنی (1384 - اکنون)
 • راه اندازی آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته دانشگاه پیام نور ممسنی (1384 - اکنون)
بیشتر