11 آذر 1400

سجاد حاجی زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن: 07731222040
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
فرحناز زلفی، سجاد حاجی زاده (1399) تحلیل عددی هیدرودینامیکی پروانه مغروق در شرایط عملکردی مختلف با استفاد از روش دینامیک سیالات محاسباتی مهندسی شناورهای تندرو: دوره 18، شماره 54; 4-12
2
Sajad Hajizade, , (2019) RANSE SIMULATION OF STEPPED PLANING HULL HYDRODYNAMIC PERFORMANCE IN CALM WATER AND WAVES Transactions of the Royal Institution of Naval Architects Part B: InternationalJournal of Small Craft Technology: ; ،
3
4
سجاد حاجی زاده، ولی اله غفاری (1397) طراحی شناساگر مبتنی بر تئوری پایداری لیاپانف در تخمین ضرائب مانور شناورها مهندسی شناورهای تندرو: ; ،
5
6
Sajad Hajizade, , (2016) Evaluation of planing craft maneuverability using mathematical modeling Brodogradnja: ; 85،100
7
سجاد حاجی زاده، محمد سعید سیف ، حمید مهدیقلی (1394) تعیین ضرایب هیدرودینامیکی شناورها با استفاده از روش شناسایی سیستم به کمک نتایج تست مدل Scientia Iranica: ; ،
8
سجاد حاجی زاده، محمد سعید سیف ، حمید مهدیقلی (1394) محاسبه ضرائب مانور شناورها به کمک روش شناسایی سیستم مبتنی بر تستهای مدل خودرانش مهندسی دریا: ; ،
9
سجاد حاجی زاده، محمد سعید سیف ، حمید مهدیقلی (1394) بررسی مانور پذیری در شناورهای تندرو به کمک مدل سازی عددی مهندسی مکانیک مدرس: ; ،
مقالات در همایش ها
1
رحمن فتاح، سعید جامعی، سجاد حاجی زاده، سعید نیکپیام (1398) شبیه سازی ضرائب آئرودینامیکی قایق های پرنده در ارتفاعات نزدیک به سطح دریا بیست و یکمین همایش صنایع دریایی
2
سعید جامعی، سجاد حاجی زاده، رحمان فتاح، سعید نیکپیام (1397) بررسی عددی حرکات هیو و پیچ قایق های پرنده بیستمین همایش صنایع دریایی
3
سجاد حاجی زاده، محمدعلی عطف (1396) طراحی و ساخت مبدل انرژی حرکت سیال نوزدهمین همایش صنایع دریایی
4
محمدرضا تقی زاده قصرالدشتی ، سجاد حاجی زاده (1396) طراحی و کنترل حرکات هیو و پیچ شناور تندرو نوزدهمین همایش صنایع دریایی
5
سجاد حاجی زاده، محمد مهرپویا (1396) معرفی شناور های تولید برق نوزدهمین همایش صنایع دریایی
6
سیده زهرا پناه رضویان ، احمدرضا کهنسال، سجاد حاجی زاده (1396) بررسی رفتار شناور تریماران در آب آرام با استفاده از روش عددی نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی
7
سجاد حاجی زاده، رضا خزائی، محمد امین رحمن ستایش (1396) بررسی عددی دریامانی سکوی نیمه شناور در شرایط دریایی متفاوت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
8
عباس دشتی منش، سجاد حاجی زاده (1395) بررسی هیدرودینامیکی رانش و حرکات دولفین ها اولین همایش پیشرانه های دریایی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سعید نیکپیام، سعید جامعی، سجاد حاجی زاده، حسن آبین (1399) شبیه سازی عددی آیرودینامیکی و پایداری یک قایق پرنده مسافری
2
3
بهمنیاری محدثه ، عباس دشتی منش، سجاد حاجی زاده، ساسان توکلی (1399) توسعه مدل ریاضی برای پیش بینی حرکات شناورهای کاتاماران در آب آرام
4
5
رحمن فتاح، سعید جامعی، سجاد حاجی زاده، احسان بهمیاری (1399) طراحی و تحلیل مشخصات آئرودینامیکی و هیدرودینامیکی یک مدل قایق پرنده
6
امید فردی پور، حسن آبین، احمدرضا کهنسال، سجاد حاجی زاده، سیدرضا قریشی (1399) تاثیر موقعیت و قطر بریس ها بر روی حرکات یک سکوی نیمه مغروق
7
فرحناز زلفی، سجاد حاجی زاده، عباس دشتی منش (1398) شبیه سازی عددی پروانه نیمه مغروق برای یک شناور پروازی
8
حمیدرضا نایب زاده ، حسن آبین، سجاد حاجی زاده، احسان بهمیاری، عمر یعقوب (1398) شبیه سازی عددی نیروهای وارد بر سطح روتور توربین دریایی ساونیوس
9
مهدی دریانورد، سعید جامعی، سجاد حاجی زاده (1397) تحلیل عددی ضرایب هیدرودینامیکی خودرو دوزیست
10
رضا خزائی، عباس دشتی منش، سجاد حاجی زاده، آرش اسلام دوست (1397) شبیه سازی عددی سیستم رانش واترجت برای یک مدل شناور پروازی
11
سیده زهرا پناه رضویان ، احمدرضا کهنسال، سجاد حاجی زاده (1396) تحلیل عددی اثرات چیدمان بدنه جانبی در شناور تریماران
کتاب
1
سجاد حاجی زاده، محمد رضا فتحی کازرونی ، محمد سعید سیف (1399) مانور شناورها شابک:978-600-160-401-0
2
سجاد حاجی زاده، محسن ابراهیمی چمکاکایی (1394) اجزای مرزی- تئوری و کاربردها شابک:978-964-93048-7-8
3
محمد سعید سیف ، سجاد حاجی زاده (1392) مقاومت هیدرودینامیکی شناورها شابک:978-964-208-093-9
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت