07 آذر 1400

سعید زارعی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئو فیزیک
تحصیلات: زمین شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
صدیقه مهدی پورارچی، سعید زارعی، سید رضا منصوری (1400) ارزیابی پویایی لرزه زمین ساختی در کمربند چین خورده و رانده زاگرس به کمک نسبت نرخ گشتاور لرزه ای و ژئودتیک ژئوفیزیک ایران: 15; 95-120
2
فدعمی مهشید، سعید زارعی، شبیر اشکپور مطلق (1400) بررسی ناهمسانی لرزه ای پهنه ی خوزستان در جنوب باختری زاگرس به کمک تحلیل فرکتالی علوم و مهندسی زلزله: 0; 0
3
سعید زارعی، علی اصغر مریدی، سعیده کشاورز (1399) تحلیل جنبشی و هندسی تاقدیس دالان در زاگرس میانی پژوهشهای دانش زمین: 0; 0
4
5
6
سعید زارعی، محمد مهدی خطیب ، مهدی زارع، سیدمرتضی موسوی (1398) ارزیابی توان لرزه خیزی پهنه لوت با مقایسه نرخ گشتاورهای ژئودتیک، لرزه ای و زمین شناسی علوم و مهندسی زلزله: ; ،
7
8
سعیده کشاورز، علی فقیه، مجید شاه پسند زاده، سعید زارعی (1397) مطالعه دگرشکلی غیریکنواخت در پهنه‎ها‎ی برشی کمربند دگرگونی سنندج-سیرجان، نیریز زمین ساخت: ; 97،109
9
سعید زارعی، محمد مهدی خطیب ، مهدی زارع، سیدمرتضی موسوی (1396) اثر تغییرات تنش کولمب ناشی از زمین لرزه 31 آگوست 1968 دشت بیاض در چکانش رخدادهای آتی علوم و مهندسی زلزله: ; 17،32
مقالات در همایش ها
1
محمد احمدی، سعیده کشاورز، مجید شاه پسند زاده، سعید زارعی (1399) بررسی ریخت زمین ساختی مخروط افکنه های منطقه قلعه گنج، جنوب خاوری کرمان سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین، ایران¡ تهران
2
صدیقه مهدیپور، سعید زارعی، سید رضا منصوری (1399) تحلیل برداشت مصالح از رودخانه. مطالعه موردی: رودخانه دالکی در استان بوشهر پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
3
صدیقه مهدی پورارچی، سعید زارعی، سید رضا منصوری (1399) برآورد نرخ گشتاور لرزه ای در کمربند چین خورده و راند گی زاگرس نوزدهمین کنفرانس ملی ژئوفیزیک ایران، ایران¡ تهران
4
ابراهیمی علی ، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری، سعید زارعی (1399) بررسی ناهمسانی جنبشی گنبد نمک جاشک با استفاده از آنالیز کرنل نوزدهمین کنفرانس ملی ژئوفیزیک ایران، ایران¡ تهران
5
ابراهیمی علی ، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری، سعید زارعی (1399) بررسی ناهمسانی جنبشی گنبد نمکی جاشک با استفاده از آنالیز کرنل نوزدهمین کنفرانس ملی ژئوفیزیک ایران، ایران¡ تهران
6
فدعمی مهشید، شبیر اشکپور مطلق، سعید زارعی (1399) بررسی پویایی زمین ساختی خوزستان به کمک تحلیل فرکتالی نوزدهمین کنفرانس ملی ژئوفیزیک ایران، ایران¡ تهران
7
سعید زارعی، محمد مهدی خطیب ، سید رضا منصوری، شبیر اشکپور مطلق (1397) بررسی نرخ لرزه خیزی و تنش کولمب مربوط به زمین لرزه 10 می 1997 (2/7=Mw) زیرکوه- قائنات کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
8
, , , Saeed Zarei (2018) THE CO-SEISMIC COULOMB STRESS CHANGES IN THE SOUTHEAST AND NORTHWEST OF IRANIAN PLATEAU 16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE)
9
محمود نیاد، سعید زارعی، فریبا شمالی هرمزی ، مژگان خلیفه ای (1395) مطالعه همدمایی برای جذب زیستی فلزات سنگین روی، کادمیوم، جیوه و مس توسط جلبک سبز انترومرفا انرژی و محیط زیست
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
شبیر اشکپور مطلق، امین کشاورز، سعید زارعی (1394) مطالعات فنی اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی دهکده گردشگری استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
مریم وطن خواه، سید رضا منصوری، رضا دیانت، سعید زارعی (1399) محاسبه بزرگای زمینلرزه با استفاده از تبدیل موجک
2
فدعمی مهشید، شبیر اشکپور مطلق، سعید زارعی (1399) تاثیر همگرایی صفحه عربی-اوراسیا بر مچالگی چاههای نفت جنوب غرب ایران
3
سعید زارعی، محمود نیاد، حسن تاجیک، خسرو محمدی (1391) جذب یون نیکل توسط جلبک سیستوسریامای و آنترومرفا
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!