28 مهر 1400

تهمینه جلالی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک حالت جامد ، شهید چمران ، ایران (1380 - 1386)
    عنوان رساله: مدلسازی بلورهای فوتونیک با روش FDTD
  • فوق لیسانس فیزیک حالت جامد ، شیراز ، ایران (1374 - 1377)
    عنوان پایان‌نامه: پاسخ معادله برانزدیکی در تقارن استوانه ای
  • لیسانس فیزیک ، شهید چمران ، ایران (1371 - 1374)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • نانوفوتونیک -الکترودینامیک محاسباتی -سلولهای خورشیدی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Malihe Golshan, Shahriar Osfouri, Reza Azin, Tahmineh Jalali, Navid Reza Moheimani (2021) Co-sensitization of natural and low-cost dyes for efficient panchromatic light-harvesting using dye-sensitized solar cells JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY: 417; 113345
2
, Tahmineh Jalali, Shahriar Osfouri (2020) ساخت و مشخصه یابی ابررسانای YCa2Cu3O7 با استفاده از نانوذرات طبیعی CaCO3 APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: ; 7،1
3
Tahmineh Jalali, , Zahra Solati, (2020) بهبود مشخصه سافرانین با تغییر pH بعنوان فتوسنتز کننده درسلول خورشیدی رنگدانه ای ECS Journal of Solid State Science and Technology: ; 065022-1،065022-10
4
5
6
Tahmineh Jalali, , (2019) Enhancement of Faraday rotation in defect modes of one-dimensional magnetophotonic crystals MATERIALS SCIENCE-POLAND: ; 1،8
7
Tahmineh Jalali, , Ahmad Mohammadi (2019) Genetic algorithm optimization of antireflection coating consisting of nanostructured thin films to enhance silicon solar cell efficacy Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials: ; 11،1
8
Tahmineh Jalali, , (2019) Enhancement of Magneto-Optical Responses in Adjustable One-Dimensional Magnetophotonic Crystals EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D: ; 1،12
9
, , Tahmineh Jalali, , (2019) Hydrodynamic acoustic plasmon resonances in semiconductor nanowires and their dimers JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS: ; 090001-1،090001-10
10
, , Ahmad Mohammadi, Tahmineh Jalali (2019) Finite difference time domain simulation of arbitrary shapes quantum dots EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B: ; 1،6
11
, Tahmineh Jalali, Shahriar Osfouri (2019) Fabrication and characterization of YCa2Cu3O7 superconductors using natural (CaCO3) nanoparticles extracted from Sepia pharaonis APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: ; ?،?
12
, Shahriar Osfouri, Reza Azin, Tahmineh Jalali (2019) Fabrication of Optimized Eco-friendly Dye-Sensitized Solar Cells by Extracting Pigments from Low-Cost Native Wild Plants JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY: ; ،
13
Tahmineh Jalali (2018) Impact of one-dimensional photonic crystal back reflector in thin-film c-Si solar cells on efficiency APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: ; 370-1،7
14
Tahmineh Jalali, (2018) Radiation Losses in Photonic Crystal Slab Waveguide to Enhance LEDs Efficiency SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES: ; 0،0
15
, Tahmineh Jalali, , (2018) Functionalizing plasmonic nanoparticles through 2 adding a shell to improve electronic properties of 3 c-Si thin-film solar cells JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS: ; 01،07
16
17
18
Tahmineh Jalali, (2014) Highly confined photonic nanojet from elliptical particles JOURNAL OF MODERN OPTICS: ; 1069،1076
19
20
21
تهمینه جلالی، احمد محمدی اسلامی (1392) مقایسه نتایج شبیه سازی بلورفوتونی با استفاده از روش FDTD بهبودیافته و FDTD سه بعدی مهندسی برق و الکترونیک ایران: ; ،
22
Ahmad Mohammadi, Tahmineh Jalali, (2008) Dispersive contour-path algorithm for the two-dimensional finite-difference time-domain method OPTICS EXPRESS: ; ،
23
Tahmineh Jalali, , Ahmad Mohammadi, , , (2007) Efficient Effective Permittivity Treatment for the 2D-FDTD Simulation of Photonic Crystals Journal of Computational and Theoretical Nanoscience: ; ،
مقالات در همایش ها
1
Malihe Golshan, Shahriar Osfouri, Reza Azin, Tahmineh Jalali (2020) Fabrication of nanostructured dye-sensitized solar cells using microwave-assisted extracted pigments from Suaeda aegyptiaca The 8th International Conference on Nanostructures (ICNS8), Iran, Tehran
2
Javad Salimian, Shahriar Osfouri, Reza Azin, Tahmineh Jalali (2020) Extraction and characterization of Jambo pigment and evaluation of paste-type effect in naturel dye-sensitized solar cells The 8th International Conference on Nanostructures (ICNS8), Iran, Tehran
3
شعله اسفندیاری، حسین شیرکانی، تهمینه جلالی (1396) اثر چگالی هیدروژن بر روی خصوصیات الکترونیکی نقاط کوانتومی گرافن همایش بین المللی سیستم های ابعاد پایین
4
صدیقه نعمتی، تهمینه جلالی (1395) آماده سازی و بررسی ابررسانای سرامیکی YBCO کنفرانس فیزیک دانشگاه پیام نور
5
تهمینه جلالی، حسین شیرکانی، مهدی سلطانی (1394) بررسی پایداری مکانیکی هالیدهای گرافن به عنوان نقاط کوانتومی با نظریه تابعی چگالی اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فراماده
6
تهمینه جلالی، عبدالرسول قرائتی، محمد رستگار (1394) طراحی و شبیه سازی فیلتر فرکانسی بلور فوتونیک برای کاربرد در مخابرات نوری کنفرانس مهندسی برق و علوم کامپیوتر ایران
7
رعنا پوشیمین، تهمینه جلالی (1393) محاسبه ضریب گذردهی موثر بره بلور فوتونیک به منظور افزایش بهره LED دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک
8
سعیده دهقان نژاد ، تهمینه جلالی (1393) طراحی کاواک بلورهای فوتونیک در حسگرها اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
9
مرجان جعفری، تهمینه جلالی، امین صفایی، احمد محمدی اسلامی (1393) بررسی روش نقاط جفت شده تعمیم یافته )ٍ GMT ( به مىظور مطالعه یٍ برهمَ کنش امواج الکترومغناطیس با نانوذرات همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
10
طیبه دوانی، حسین مختاری، تهمینه جلالی (1393) بررسی خواص ساختار مولکول گرافن زیگزاگ به روش DFT همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
11
مرجان جعفری، تهمینه جلالی، امین صفایی، احمد محمدی اسلامی (1393) بررسی روش نقاط جفت شده تعمیم یافته به منظور مطالعه ی برهم کنش امواج الکترومغناطیس با نانوذرات همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
12
سعیده دهقان نژاد ، تهمینه جلالی (1393) بیوحسگر موجبر بلور فتونیک دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
13
مرجان جعفری، تهمینه جلالی، امین صفایی (1393) بهینه سازی الگوریتم ژنتیک به منظور لایه نشانی پادبازتابنده نانو ساختاری کیش
14
زهرا زارعی، تهمینه جلالی (1392) شبیه سٍازی بلو کهاَی ساختاری فرا مواد چپگزد بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
15
ملیحه حسام الدینی ، تهمینه جلالی، فاطمه پارسایی (1392) دوران فارادی در بلور فوتونیک مغناطیسی بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
16
زهرا زارعی، تهمینه جلالی (1392) بررسی فیلم بس لایه ای ابررسانا/ دی الکتریک اولین کنفرانس نانوالکترونیک ایران
17
رعنا پوشیمین، تهمینه جلالی (1392) بررسی بلور پیزوالکتریک به روش المان متناهی شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
18
پریسا اسدپور، تهمینه جلالی، علیرضا همت زاده ، احمد محمدی اسلامی (1392) تاثیز رنگذابٍَه ی طبیعی در عملکزد سلول خورشیدی رنگدانه ای نانوساختاری شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
19
نهال روشن روان ، تهمینه جلالی (1392) طراحی فیلتر بلور فوتونیک با روش FDTD شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
20
زهرا زارعی، تهمینه جلالی (1392) بررسی شکست منفی و فرامواد شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
21
ملیحه حسام الدینی ، تهمینه جلالی (1392) بررسی نقص در فیلم بس لایهای مغناطیسی دو و سه بعدی شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
22
مرجان جعفری، تهمینه جلالی (1392) بهینه سازی لایه های پاد بازتابنده با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
23
24
تهمینه جلالی، عبدالرسول قرائتی، محمد رستگار (1392) بررسی اثرات مغناطواپتیکی فارادی و کر در بلورهای مغناطوفوتونی کنفرانس فیزیک ایران
25
صادق باصولی، تهمینه جلالی (1391) کاربرد بلور فوتونیک در سلولهای خورشیدی به منظور افزایش میزان جذب اولین همایش ملی الکترونیکی کاربردهای فیزیک
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
تهمینه جلالی، احمد محمدی اسلامی (1392) بررسی جفت شدگی نانوذرات پلاسمونیکی دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
سلیمیان جواد، رضا آذین، شهریار عصفوری، تهمینه جلالی (1398) تولید خمیر تیتانیوم دی اکسید برای استفاده در سلول های خورشیدی حساس شده با رنگدانه
3
4
طاهره گلستانی، تهمینه جلالی، عباس ظریفی، احمد محمدی اسلامی (1398) بررسی پاسخ نوری غیرموضعی نانوذرات جفت شده
5
الیاس پرتو، احمد محمدی اسلامی، قاسم رضایی، تهمینه جلالی (1398) بررسی ویژگی های الکترونی و نوری نقطه های کوانتومی نیم رسانا به روش تفاضل متناهی دامنه زمان
6
فاطمه قنواتی، تهمینه جلالی، زهرا صولتی دالکی (1398) بررسی سلول خورشیدی رنگدانه ای برپایه نانوسیم اکسید روی
7
8
فروزش معصومه، پویا منشور، تهمینه جلالی (1398) بررسی آمار معکوس برای فرایندهای دینامیکی همبسته
9
لیلا شعبانی، احمد محمدی اسلامی، تهمینه جلالی (1397) بلورهای نانو پلاسمونیک در افزایش بهره سلول خورشیدی نسل سوم
10
زینب آموده، شهریار عصفوری، تهمینه جلالی، حسین رعنایی (1397) مطالعه بررسی خواص فیزیکی و ساخت ابررسانای گرم با استفاده از نانو ذرات
11
سمیرا استوار زیجردی ، حسین شیرکانی، تهمینه جلالی (1397) بررسی و بهبود خواص الکترونیکی کوانتوم فسفورن در جهت سنجش آلاینده های نیتروژن دار
12
زینب بالنده، تهمینه جلالی، احمد محمدی اسلامی (1397) بررسی سلولهای خورشیدی لایه نازک سیلیکونی با روکش نانوفیلم اکسید روی
13
علی زاده عاطفه ، تهمینه جلالی، احمد محمدی اسلامی (1396) نانوذرات جفت شده
14
نیری ابوالفضل، تهمینه جلالی، احمد محمدی اسلامی (1396) ابررسانایی ایبکو
15
16
17
ارکیان پریسا، تهمینه جلالی، زهرا صولتی دالکی (1395) بررسی فرآیند انتقال الکترون در سلول های خورشیدی رنگدانه ای
18
سعیده دهقان نژاد ، تهمینه جلالی، پویا منشور (1395) مدلسازی حسگر اپتیکی بر اساس نانو کاواک بلور فوتونیک
19
20
سمیه اراضی، احمد محمدی اسلامی، تهمینه جلالی (1394) تعیین اندازه نانوذرات پلاسمونیکی به کمک طیف پراکندگی
21
محمدی اسیه، احمد محمدی اسلامی، تهمینه جلالی (1394) افزایش بهره سلول خورشیدی با بهره گیری از مکانیسم تبدیل فوتونی
22
23
نعمتی دیندارلوی صدیقه ، تهمینه جلالی، مهدی سلطانی (1394) آماده سازی و بررسی خواص ابررسانای سرامیکی YBCO و ترکیبات آن
24
محمدی اسیه، احمد محمدی اسلامی، تهمینه جلالی (1393) افزایش بهره سلول خورشیدی با بهره گیری از مکانیسم تبدیل فوتونی
25
26
شادکامی کسری، تهمینه جلالی، احمد محمدی اسلامی (1393) بهینه سازی موجبرهای بلور فوتونیک با روش FDTD
27
اندیشه امیری، احمد محمدی اسلامی، تهمینه جلالی (1393) افزایش فلوئورسانس به کمک نانوپوسته های پلاسمونیکی
28
زهرا زارعی، تهمینه جلالی، احمد محمدی اسلامی (1392) مطالعه خواص بلورهای فوتونیک شبه مواد چپگرد
29
آرزو فیروزی، احمد محمدی اسلامی، تهمینه جلالی (1392) بهینه سازی سلولهای خورشیدی نانوپلاسمونیکی با روش FDTD
30
ملیحه حسام الدینی ، تهمینه جلالی، احمد محمدی اسلامی (1392) بررسی اثرات غیر خطی در بلورهای مغناطواپتیکی
31
قربان احبابی، مهدی سلطانی، تهمینه جلالی، روح اله قیصری (1392) بررسی یک راکتور هسته ای بستر شارشی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

  • دانشیار (1398 - اکنون)
  • استادیار (1386 - 1398)
بیشتر