11 آذر 1400

وحید میگلی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: برق
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
ولی اله غفاری، غلامرضا جمالی، وحید میگلی، مجتبی میرزایی (1398) طراحی و تنظیم کنترل مقاوم مد لغزشی-تناسبی-مشتقی PD-SMC در پایدار سازی بازوی ربات دو درجه آزادی مکانیک سازه ها و شاره ها: ; ،
2
مجتبی هادی برحق طلب ، وحید میگلی، ولی اله غفاری (1398) طراحی یک کنترل کنندة ترکیبی ANFIS PID برای کنترل بازوی ربات شش درجه آزادی و تحلیل همگرایی خطای آن کنترل: ; ،
3
Vahid Meigoli, Valiollah Ghaffari (2019) Extension of solution properties and stability concepts in nonlinear systems by using of measure functions Nonlinear Studies: ; 391،400
4
, Vahid Meigoli, Mohammad Reza Golbahar, , (2018) Dynamic analysis, simulation, and control of a 6-DOF IRB-120 robot manipulator using sliding mode control and boundary layer method Journal of Central South University: ; 2219،2244
5
6
, , Vahid Meigoli, (2016) Coupled equations of electromagnetic waves in nonlinear metamaterial waveguides APPLIED OPTICS: ; 8651،8656
مقالات در همایش ها
1
مجتبی هادی برحق طلب ، وحید میگلی (1395) آنالیز سینماتیک، شبیه سازی و کنترل یک بازوی روبات 6 درجه آزادی به کمک کنترلر دینامیک معکوس با عملکرد انتگرالی کنفرانس بین المللی الکترونیک، مخابرات و تکنولوژی فضایی
2
مهدی انصاری، مجتبی هادی برحق طلب ، وحید میگلی (1395) آنالیز پایداری سیستمهای همگن دینامیکی غیرخطی بر پایه تشکیل تابع لیاپانوف از ترکیب خطی توابع پایه پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی و بشریت
3
مجتبی هادی برحق طلب ، وحید میگلی (1395) روش جدید ساخت توابع لیاپانوف از ترکیب خطی توابع پایه برای تحلیل پایداری سیستمهای دینامیکی غیرخطی همگن دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در علوم انسانی و مهندسی
4
مهدیه بابایاسل، سعید نظری گلدار ، مجتبی هادی برحق طلب ، وحید میگلی (1394) کنترل مد لغزشی از یک ربات اسکلت برای استفاده در توانبخشی اندام فوقانی سوین RSI کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک
5
رسول غنی، وحید میگلی، مریم عباسی (1393) یک کنترل فازی بهینه برای مدیریت انرژی در خودروهای هیبرید موازی اولین همایش مهندسی برق و کامپیوتر شمال کشور
6
مجتبی هادی برحق طلب ، وحید میگلی (1393) کنترل موقعیت بازوی روبات با استفاده از روش کنترل ترکیبی مود لغزشی و ANFIS با ناظر فازی کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
غلامرضا جمالی، وحید میگلی، ولی اله غفاری (1396)
2
3
4
5
6
7
هادی برحق طلب مجتبی ، وحید میگلی، محمدرضا گل بهار حقیقی، ولی اله غفاری (1394) کنترل بازوی روبات با استفاده از کنترل ترکیبی مُد لغزشی و فازی-عصبی تطبیقی با ناظر فازی
کتاب
1
وحید میگلی، سید کمال الدین یادآور نیکروش ، مجتبی هادی برحق طلب (1395) تحلیل پایداری سیستمهای غیرخطی با استفاده از مشتقات مراتب بالاتر تابع لیاپانوف شابک:978-600-7008-09-6
ابداع
1
امین ترابی جهرمی، وحید میگلی، آرش مرادی، ایمان رضایی (1395) کنترل درب منزل بصورت اتوماتیک با استفاده از رمز مبتنی بر تلفن همراه
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!