06 اسفند 1402
غلامرضا ايماني

غلامرضا ایمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 07131222717
دانشکده: دانشکده مهندسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1387 - 1391)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • شبیه سازی پدیده های انتقال (مومنتم، حرارت و جرم) در محیط های متخلخل
  • شبیه سازی مسائل مختلف حرارت و سیالات به روش بولتزمن شبکه ای
  • تحلیل ترمودینامیکی-اقتصادی سیستم های انرژی
  • شبیه سازی و طراحی سیستم های تهویه مطبوع با در نظر گرفتن آسایش حرارتی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Alireza Khoshnood, Mehdi Maerefat, Gholamreza Imani, (2023) Effect of soot particle deposition on porous fouling formation and thermal characteristics of an exhaust gas recirculation cooler APPLIED THERMAL ENGINEERING: 229; 120629
2
Gholamreza Imani, Mohsen Mozafari-Shamsi (2023) On the Magnus effect of a rotating porous circular cylinder in uniform flow: A lattice Boltzmann study PHYSICS OF FLUIDS: 35; 17
3
Alireza Khoshnood, Mehdi Maerefat, Gholamreza Imani (2022) Lattice Boltzmann simulation of laminar forced convection in a parallel-plate duct with evolving porous layers at the walls INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER: 136; 0
4
mohamad sedigh kohanpour, Gholamreza Imani (2022) Lattice Boltzmann study of fluid flow and heat transfer characteristics of a heated porous elliptic cylinder: a two-domain scheme INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW: 0; 0
5
علیرضا خوشنود، مهدی معرفت، غلامرضا ایمانی (1400) روش های مدلسازی عددی نشست ذرات درمسائل صنعتی مهندسی مکانیک: 30; 27-38
6
Gholamreza Imani, Mohsen Mozafari-Shamsi (2021) Lattice Boltzmann non-equilibrium extrapolation method for modeling hydrodynamic compatibility conditions at curved porous-fluid interfaces INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW: 0; 27
7
ابراهیمی الهام ، یاسر امینی، غلامرضا ایمانی (1400) Effects of an annular porous layer on vortex-induced vibrations of an elastically-mounted circular cylinder OCEAN ENGINEERING: 237; 367
8
, Yasser Amini, Gholamreza Imani (2021) Heat transfer characteristics of a circular cylinder covered by a porous layer undergoing vortex-induced vibration INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES: 166; 106974-...
9
10
11
Gholamreza Imani (2019) Lattice Boltzmann method for conjugate natural convection with heat generation on non-uniform meshes Computers and Mathematics with Applications: ; 1188،1207
12
Mohsen Mozafari-Shamsi, Mohammad Sefid, Gholamreza Imani (2018) Application of the ghost fluid lattice Boltzmann method to moving curved boundaries with constant temperature or heat flux conditions COMPUTERS & FLUIDS: ; 51،65
13
محسن مظفری شمسی، محمد سفید، غلامرضا ایمانی (1396) ترکیب روش سیال روح- شبکه بولتزمن با روش شارژ مجدد برای شبیه سازی مرزهای منحنی متحرک با انتقال حرارت مهندسی مکانیک مدرس: ; 263274
14
15
16
Mohsen Mozafari-Shamsi, Mohammad Sefid, Gholamreza Imani (2016) New formulation for the simulation of the conjugate heat transfer at the curved interfaces based on the ghost fluid lattice Boltzmann method NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B-FUNDAMENTALS: ; 559،576
17
Mohsen Mozafari-Shamsi, Mohammad Sefid, Gholamreza Imani (2016) Developing a ghost fluid lattice Boltzmann method for simulation of thermal Dirichlet and Neumann conditions at curved boundaries NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B-FUNDAMENTALS: ; 251،266
18
19
Gholamreza Imani, Mehdi Maerefat, (2012) Lattice Boltzmann Simulation of Conjugate Heat Transfer from Multiple Heated Obstacles Mounted in a Walled Parallel Plate Channel NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS: ; 798،821
20
21
Gholamreza Imani, Mehdi Maerefat, (2012) Estimation of heat flux bifurcation at the heated boundary of a porous medium using a pore-scale numerical simulation INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES: ; 109،118
22
غلامرضا ایمانی، مهدی معرفت، فرشاد کوثری، سید علیرضا ذوالفقاری (1389) استفاده از روش معکوس برای طراحی حرارتی یک اتاق مسکونی، به منظور ایجاد آسایش حرارتی مهندسی مکانیک شریف: ; 3،10
مقالات در همایش ها
1
Alireza Khoshnood, Mehdi Maerefat, Gholamreza Imani (2022) Lattice Boltzmann simulation of forced convection in partial porous channel with application in exhaust gas recirculating (EGR) coolers Ninth Fuel and Combustion Conference of Iran, Iran, Shiraz
2
علیرضا خوشنود، مهدی معرفت، غلامرضا ایمانی (1400) معرفی انواع سامانه گردش گاز اگزوز موتور دیزل و اهمیت نیروی ترموفورسیس بر نشست ذرات بیست و نهمین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش ملی صنعت نیروگاههای حرارتی، ایران، به صورت مجازی برگزار شده است
3
محسن مظفری شمسی، محمد سفید، غلامرضا ایمانی (1396) مطالعه ی انتقال حرارت جابجایی جریان پوازیه به کمک روش شبکه بولتزمن دو توزیعی MRT-SRT بیست و پنجمین ھمایش سالانه بین المللی مھندسی مکانیک ISME2017
4
محسن مظفری شمسی، محمد سفید، غلامرضا ایمانی (1396) بررسی اصل نسبیت گالیله ای برای رویکرد سیال روح در روش شبکه بولتزمن حرارتی بیست و پنجمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2017
5
محسن مظفری شمسی، محمد سفید، غلامرضا ایمانی (1396) توسعه روش سیال روح-شبکه بولتزمن برای شبیه سازی نشست یک ذره جامد درون سیال بیست و پنجمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2017
6
محسن مظفری شمسی، محمد سفید، غلامرضا ایمانی (1396) شبیه سازی نشست ذره کاتالیست درون سیال به کمک روش سیال روح-شبکه بولتزمن بیست و پنجمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2017
7
محسن مظفری شمسی، محمد سفید، غلامرضا ایمانی (1396) شبیه سازی نشست ذره سرد درون سیال گرم به کمک رویکرد سیال روح شبکه بولتزمن بیست و پنجمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2017
8
محسن مظفری شمسی، محمد سفید، غلامرضا ایمانی (1395) مطالعه ی روش شبکه بولتزمن دو توزیعی با اپراتورهای برخورد MRT و SRT برای توابع توزیع چگالی و انرژی جهت تحلیل انتقال حرارت جابجایی طبیعی و اجباری چهارمین همایش ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
روح اله فاتحی، احسان ایزدپناه، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، مرضیه بابایی ربیعی، محسن عباسی، یاسر امینی، غلامرضا ایمانی (1396) مطالعات و مدل سازی فرایند شیرین سازی آب دریا به روش رطوبت دهی – رطوبت گیری دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
کتاب
1
غلامرضا ایمانی، کامل هومن (1397) انتقال حرارت جابجایی در محیط متخلخل شابک:9780367030803
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

  • مدیرگروه مهندسی مکانیک (1400 - اکنون)
بیشتر