28 خرداد 1403
حسين اسكندري

حسین اسکندری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مواد
تلفن: 07731222153
دانشکده: دانشکده مهندسی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی مواد - گرایش شناسایی مواد ، تهران ، ایران (1378 - 1384)
  عنوان رساله: رفتار تریبولوژیکی کامپوزیت های زمینه آلومینیمی ذره ای تولید شده به روش فشردن انفجاری
 • فوق لیسانس مهندسی مواد - گرایش شناسایی مواد ، شیراز ، ایران (1369 - 1373)
  عنوان پایان‌نامه: سایش مواد - اصول و اندازه گیری
 • لیسانس مهندسی مواد - گرایش شکل دادن مواد ، شیراز ، ایران (1364 - 1369)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
رباب انبارکی، سعید جامعی، حسین اسکندری، سمیه حاتمی، امیر زمانی (1402) تحلیل عملکرد نانو کامپوزیت ها در المان های سازه های دریایی مواد پیشرفته و پوشش های نوین: 11-41; 3096-3111
2
mehrdad faraji, Saeid Karimi, Mojtaba Esmailzadeh, Luca Pezzato, Irene Calliari, Hossein Eskandari (2022) The Electrochemical and Microstructure Effects of TiB2 and SiC Addition to AA5052/Al2O3 Surface Composite Coatings in 0.5 M H2SO4 Solution Journal of Bio- and Tribo-Corrosion: 8; 15
3
مهدی نظری، حسین اسکندری، محمدرضا گل بهار حقیقی (1398) ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیوم 6061 -دیبوراید تیتانیم- گرافن تولید شده با فرآیند اصطکاکی- اغتشاشی مهندسی مکانیک مدرس: ; 611،621
4
5
, , Hossein Eskandari, (2019) Wear Resistance and Tribological Features of Ultra-Fine- Grained Al-Mg Alloys Processed by Constrained Groove Pressing-Cross Route JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: ; 1235،1252
6
, , Saeidreza Mohebpour, Hossein Eskandari, (2019) Finite element modeling and experimental validation of CGP classical and new cross routes for severe plastic deformation of an Al-Mg alloy Journal of Manufacturing Processes: ; 348،361
7
, , Hossein Eskandari (2018) Microstructure–mechanical property relationship in an Al–Mg alloy processed by constrained groove pressing-cross route JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY: ; 1،15
8
پروانه فهیمی، مسعود مفرحی، حسین اسکندری (1396) تولید و کاربرد نانوالیاف کامپوزیتی با روش ریسندگی گریز از مرکز دنیای نانو: ; 50،57
9
Hossein Eskandari, , (2016) Friction-stir processing of an AA8026-TiB2-Al2O3 hybrid nanocomposite: Microstructural developments and mechanical properties MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING: ; 84،96
10
, , Hossein Eskandari, (2015) Hardnessstrength relationships in fine and ultra-fine grained metals processed through constrained groove pressing MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING: ; 331،339
11
Hossein Raanaei, Hossein Eskandari, (2015) Structural and magnetic properties of nanocrystalline Fe–Co–Ni alloy processed by mechanical alloying JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: ; ،
مقالات در همایش ها
1
محمد هدایت، فاطمه غلامی، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان، حسین اسکندری (1396) تاثیر زئولیت و نانو زئولیت بر میزان پرولیندو رقم ریحان تحت تنش شوری نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
2
ملک حسین شهریاری، فاطمه غلامی، محمد هدایت، حمیدرضا نوریزدان، حسین اسکندری (1396) تاثیر نانو زئولیت و زئولیت طبیعی بر عملکرد دو رقم گیاه ریحان ) Ocimum basilicum ( تحت تنش شوری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
3
Masoud Mofarahi, , Hossein Eskandari (2015) تولید نانوالیاف پلی اکریلو نیتریل با استفاده از جت چرخشی دوار International Conference on Chemical and Biochemical Engineering
4
حسین اسکندری، مسعود مفرحی، رضا پولادی، حسین بنی اسدی ، فرزانه خمسه، احمد پاکدامن (1393) ساخت دستگاه جت چرخشی ریسنده نانو الیاف قابل استفاده در صنعت نفت و گاز اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حسین اسکندری، فرزاد خدابخشی، احمد آذری (1394) بازرسی و بازنگری نقشه علمک های پلی اتیلنی دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
سعید امیری، احمد آذری، مسعود مفرحی، حسین اسکندری، محسن عباسی (1400) ساخت غشاء نانوالیاف PAN/TiO2 به وسیله جت چرخشی ریسنده برای تصفیه پساب
2
رباب انبارکی، سعید جامعی، حسین اسکندری، سمیه حاتمی (1398) تحلیل عملکرد نانوکامپوزیتها در المانهای سازههای دریایی
3
حسین اسکندری، حمید اسدپور، مهرداد زمان پور ، محمدرضا قلی زاده، حسن الهیاری (1396) ارتش ایران و تحولات آن در عصر صفوی
4
فاطمه استوار، احمد جامه خورشید، احمد آذری، خدابخش نیکنام، حسین اسکندری (1396) تولید حلال یوتکتیک با پایه اسید و مطالعه استفاده از آن به عنوان ماده تغییرفاز در سیستم های ذخیره انرژی
5
6
فاطمه غلامی، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان، حسین اسکندری (1396) تاثیر نانو زئولیت و زئولیت طبیعی به عنوان بخشی از بستر کشت بر گیاه ریحان (Ocimum basilicum) تحت تنش شوری در کشت هیدرو پونیک
7
راضیه نامجو، روح اله فاتحی، محسن نوری نژاد ، سید احسان حبیبی، حسین اسکندری (1395) توسعه یک روش هیدرودینامیک ذرات هموار سازگار به مسائل الاستودینامیک دو بعدی
8
9
10
کتاب
1
حسین اسکندری، عبدالخالد زارعی (1390) مقدمه ای بر جوشکاری در صنعت کشتی سازی شابک:978-600-90138-7-6?
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر (1395 - 1399)
 • معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه (1394 - 1395)
 • رییس دانشکده مهندسی (1384 - 1387)
 • مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر (1374 - 1378)
 • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه (1374 - 1378)
بیشتر