06 اسفند 1402
ليلا رضايي

لیلا رضایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1380 - 1385)
  • فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، ایران (1377 - 1380)
  • لیسانس زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1373 - 1377)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
حسین نیک نژاد، حسین سلیمی، لیلا رضایی (1400) مؤلفه های ادبیات پایداری در اشعار فروغ فرخ زاد مجلة کلیة التربیة: جلد 1. شماره 46; 137-184
2
لیلا رضایی، میثم قلخانباز (1399) بررسی ساختار روایت در رساله فی حقیقه العشق سهروردی ادبیات عرفانی: 1; 33-58
3
لیلا رضایی (1399) ویژگی ها و کارکردهای روایت وارونه روایت شناسی: 1; 209-235
4
عباس جاهدجاه، لیلا رضایی (1396) سبک شناسی عروضی رباعیات خیام نقد و نظریه ادبی: 1; 147-170
5
لیلا رضایی، عباس جاهدجاه (1395) تحلیل کارکرد تمثیل داستانی در پیرنگ داستان کوتاه پژوهش زبان و ادبیات فارسی: 1; 61-85
6
زهرا استادزاده، لیلا رضایی، عباس جاهدجاه (1395) بررسی برخی مؤلفه های پسامدرن در اشعار منوچهر آتشی شعر پژوهی: ; 1،24
7
عباس جاهدجاه، لیلا رضایی (1392) بررسی شیوه روایت دوم شخص در داستان های شهر جنگی ادبیات پایداری: 1; 27-50
8
عباس جاهدجاه، لیلا رضایی (1392) بررسی نظری و کاربردی روایت اول شخص جمع در پنج داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری جستارهای ادبی: ; 47،74
9
لیلا رضایی، عباس جاهدجاه (1392) خودمرگنامه، ویژگی ها و کارکردها ادب پژوهی: ; 33،58
10
لیلا رضایی، عباس جاهدجاه (1391) راوی اول شخص در گلستان سعدی متن شناسی ادب فارسی: 1; 109- 124
11
لیلا رضایی (1391) بررسی نقش و کارکرد راوی اول شخص در شعر روایی کودک (گروه سنی الف) مطالعات ادبیات کودک: ; 71،86
12
عباس جاهدجاه، لیلا رضایی (1390) دایره واژگان (Diction) و نقش آن در شتاب روایت شاهنامه فنون ادبی: ; 47،62
13
لیلا رضایی، عباس جاهدجاه (1390) شیوه روایت دوم شخص در تخلص های حافظ جستارهای ادبی: ; 129157
14
عباس جاهدجاه، لیلا رضایی (1390) بررسی تداوم زمان روایت در حکایت های فرعی کلیله و دمنه شعر پژوهی: ; 27،48
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
میثم قلخانباز، لیلا رضایی، مجاهد غلامی (1400) بررسی ساختاری پنج رسالۀ فارسی از سهروردی بر اساس الگوی کنشی گریماس
5
حسین نیک نژاد، حسین سلیمی، لیلا رضایی (1400) مؤلفه های ادبیات پایداری در اشعار فروغ فرخزاد
6
7
8
فاطمه ترکی، منیژه پورنعمت رودسری، لیلا رضایی (1394) بررسی اشعار مقاومتی تیمور ترنج بر مبنای نقد نو
9
فرخنده مظفری، لیلا رضایی، منیژه پورنعمت رودسری (1394) تحلیل سبک شناسانه ی داستان های کوتاه علی صالحی (با محوریت دفاع مقدس)
10
ارینب مظفری، لیلا رضایی، سیدناصر جابری (1393) بررسی و تحلیل انواع پیرنگ غیر خطی در داستان های کوتاه دفاع مقدس
11
صدیقه مزارعی زاده ، منیژه پورنعمت رودسری، لیلا رضایی (1393) بررسی شخصیت پردازی در رمان نوجوان دفاع مقدس
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!