01 مرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیریت انتظارات مشتری در نظام بانکی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Customers' expectations, Development of customers' Expectations, Managing customer expectations
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، امرالله صیادی (نفر دوم)

چکیده

در طی دهه های اخیر، شدت یافتن رقابت میان بنگاه های اقتصادی از جمله بانکها در جهت بدست آوردن سهم بیش تری از بازار توجه آن ها را به سمت شناخت دقیق تر و عمیق تر نیازها و خواسته های مشتریان سوق داده است. بدون تردید ایجاد رضایت در مشتریان و حتی به شوق آوردن ایشان از کیفیت خدمات، در وهل? اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته های ایشان و سپس انتقال این خواسته ها به موقعیتی است که محصولات و خدمات تولید می شود. این امر با توجه به پیچیده شدن روز افزون سیستم های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خود به خود اتفاق نمی افتد، بلکه به روش ها و رویه هایی نظام مند نیاز دارد که این مفاهیم را به فرایندی سازمانی مبدل کند. از طرفی تغییر خواسته ها، نیازها و انتظارات مشتریان یک واقعیت انکارناپذیر است، بنابراین ابتدا باید مشخص شود که مشتری چه می خواهد و سپس در جستجوی وسیله تحقق آن برآمد. هدف این پژوهش، کشف و دستیابی به درک عمیقی از نقش و اهمیت انتظارات مشتریان در نظام خدمات بانکی، و چگونگی شکل گیری و برآوردن انتظارات مشتریان در نظام خدمات بانکی است. این پژوهش از نظر ماهیت داده ها یک پژوهش کیفی است. ما با در کنار هم نهادن یافته های محققان مختلف و ترکیب آنها به نحوی که مبنایی این پژوهش را تشکیل دهند، پژوهشی عمدتاً توصیفی را انجام دادیم. در این پژوهش بیان می شود که شناسایی و برآوردن انتظارات مشتریان در نظام بانکی چگونه بر سودآوری بانکها موثر است و بانکها چگونه و با چه تدابیری می توانند انتظارات مشتریان را مدیریت کنند.